NOS NieuwsAangepast

Schippers: tandarts voor kinderen vergoed

Door redacteuren Rinke van den Brink en Hugo van der Parre

Minister Schippers houdt vast aan de volledige vergoeding van de tandartsrekeningen voor kinderen en gehandicapten. Alle grote zorgverzekeraars - behalve Menzis - vergoeden sinds 1 januari vaak maar een deel van die rekeningen. Ook de Tweede Kamer wil niets weten van bijbetalingen voor mondzorg voor de jeugd en de gehandicapten.

Minister Schippers laat schriftelijk vanuit San Francisco weten dat er geen bijbetalingen komen voor de tandarts voor kinderen en gehandicapten. "Bijbetalingen voor iets dat in basispakket zit, zijn uitgesloten. Als de tandartsen er qua prijzen een potje van maken, is het snel afgelopen met het experiment met de vrije tandartsprijzen."

Geen drempels

Sinds 1 januari mogen de tandartsen zelf hun tarieven vaststellen. Een deel van de tandartsen heeft de prijzen fiks verhoogd.

De mondzorg voor de 3,5 miljoen kinderen onder de achttien en enkele honderdduizenden geestelijk en lichamelijk gehandicapten valt onder de verplichte basisverzekering.

Die is daar ooit in opgenomen om te zorgen dat er geen financiële drempels zouden zijn voor tandartsbezoek door kinderen. Kinderen kunnen nu eenmaal niet zelf kiezen of zij wel of niet een aanvullende verzekering voor de tandarts afsluiten. Via de achterdeur dreigden er nu wel financiële drempels te komen voor de mondzorg voor kinderen.

Toezegging

Minister Schippers deed op 30 november de uitdrukkelijke toezegging (.pdf) aan de Tweede Kamer dat er geen bijbetalingen zouden komen voor de tandheelkundige zorg voor kinderen. Toch heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) de zorgverzekeraars wel toestemming (.pdf) gegeven om ook voor de mondzorg voor kinderen en gehandicapten maximale vergoedingen vast te stellen.

De NZA ging dus tegen de wens van de minister in. Met als logisch gevolg dat ouders een deel van de tandartsrekening van hun kinderen zelf moeten betalen als de rekening van de tandarts hoger is dan de maximale vergoeding die de verzekeraar heeft vastgesteld.

Maximumtarieven

Verzekeraars hebben een voorschot genomen op de vrijgave van de tandartstarieven. Niet alleen hebben ze hun vergoedingen beperkt en hun premies fors verhoogd, ze hebben ook vrijwel allemaal maximale vergoedingen ingesteld voor tandheelkundige behandelingen.

Die kunnen flink afwijken van de prijzen die tandartsen in rekening brengen. Achmea, VGZ en CZ, de drie grootste zorgverzekeraars, wilden hun eigen tarieven dus ook hanteren bij de tandheelkundige zorg aan kinderen. Het verschil zou voor rekening van de patiënten komen.

Als een tandarts bijvoorbeeld 65 euro vraagt voor een éénvlaksvulling en de verzekeraar vergoedt maximaal 39 euro, komen de resterende 26 euro voor rekening van de patiënt. Wat de drie verzekeraars betreft, ongeacht de leeftijd van de patiënt.

Jeugdtarief

De Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (NMT) geeft de leden in overweging een speciaal 'jeugdtarief' in te voeren dat dan overeen moet komen met de door de verzekeraars gegeven vergoedingen. De tandartsen waarmee de NOS contact heeft gehad voelen weinig voor zo'n jeugdtarief.

De NMT heeft volgens zijn voorlichter minister Schippers van VWS gevraagd om de tandarts voor kinderen buiten het experiment met de vrije prijzen te houden. De minister wilde daar toen niet aan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl