Steeds meer Nederlanders hebben vertrouwen in elkaar. Ook het vertrouwen in de politiek, het rechtsstelsel en de politie is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, constateert het CBS.

In 2002 zei 58 procent van de bevolking vertrouwen te hebben in de medemens. Dat percentage was in 2010 gestegen tot 67. In Europa lopen alleen de Scandinaviërs op ons voor. De Denen gaan aan kop met 76 procent.

Onze buren scoren aanzienlijk lager. Zo heeft maar 35 procent van de Duitsers en 43 procent van de Belgen vertrouwen in de medemens. In Oost-Europese landen, maar bijvoorbeeld ook in Portugal, is dit vertrouwen nog lager.

Politiek

In politici, het parlement en politieke partijen steeg het vertrouwen ook elk jaar, maar sinds 2008 is die groei wel gestagneerd.

Nog altijd heeft een kleine meerderheid van de bevolking fiducie in Nederlandse politici. In geen enkel Europees land is het vertrouwen in de eigen politici groter.

STER reclame