Amsterdam veel ouder dan gedacht

time icon Aangepast

Uit bodemschatten die bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn naar boven zijn gekomen, blijkt dat Amsterdam mogelijk 2000 jaar ouder is dan werd aangenomen. Tot nu toe werd gedacht dat in 1200 de eerste bebouwing ontstond rond de Nieuwendijk.

Dat schrijft stadsarcheoloog Jerzy Gawronski in de aankomende editie van het tijdschrift Ons Amsterdam. Volgens hem werd er al 4600 jaar geleden, aan het eind van de nieuwe steentijd, gewoond in het gebied waar later Amsterdam ontstond.

Bagger

Voor de aanleg van de metrobuis werd tot ongeveer 30 meter diep gegraven, door de rivierbedding van de Amstel tot bodemlagen uit de laatste ijstijd, zo'n 100.000 jaar geleden. Uit de opgezogen bagger onder het Rokin en het Damrak, de vroegere monding van de Amstel, kwamen circa 450.000 voorwerpen terecht in de grote zeven waarin de bagger werd uitgestort.

Die voorwerpen zijn nog niet allemaal onderzocht, maar Gawronski zegt er genoeg te hebben gezien om zeker te zijn van zijn zaak. De oudste objecten die werden gevonden zijn een stenen strijdhamer en een hamer gemaakt uit een gewei. Allebei uit de laatste fase van de nieuwe steentijd, zo'n 2600 voor Christus. Verder zijn voorwerpen gevonden uit 2200 en 900 v.Chr.

Continue bewoning

Deze resten duiden op een continue vorm van menselijke aanwezigheid en mogelijke bewoning van de nieuwe steentijd tot aan de vroege Middeleeuwen. Volgens Gawronski waren de bewoners van het gebied het nomadische stadium van de 'jagers en verzamelaars' voorbij. De hoofdbron van hun bestaan was akkerbouw en enige veeteelt.

STER Reclame