NOS NieuwsAangepast

Pensioenfondsen terug bij af

Door verslaggever Gert-Jan Dennekamp

Pensioenfondsen staan er op dit moment weer net zo slecht voor als in het voorjaar van 2009. Dat was het moment dat de minister besloot om de fondsen extra tijd te geven om de klappen van de kredietcrisis te boven te komen.

Pensioenfondsen zouden in 2013 weer genoeg vlees op de botten moeten hebben om de gepensioneerden een volledig pensioen te kunnen betalen, zei de minister. De werkelijkheid is nu dat een groot aantal fondsen binnenkort bekend zal maken dat er in 2013 juist forse kortingen dreigen.

Uit onderzoek van de NOS naar de 35 grootste pensioenfondsen blijkt dat zeker zeven miljoen Nederlanders gekort dreigen te worden op hun uitkering of op de opbouw van het pensioen. Bij negen fondsen gaat het om een korting van gemiddeld meer dan 7 procent.

Wilt u weten hoe uw pensioenfonds ervoor staat? Bekijk deze animatie

Deze korting komt bovenop de achterstand die gepensioneerden en werknemers nu al hebben opgelopen, omdat ze in sommige gevallen al jaren geen verhoging (de inflatiecorrectie) van het pensioen meer krijgen.

Herstelplan

Toen de kredietcrisis uitbrak leken de fondsen nog over voldoende reserves te beschikken, zo blijkt uit de animatie van onze onderzoeksgegevens. Maar eind 2008 kwamen veel fondsen in de problemen. Volgens de wet moesten de fondsen binnen drie jaar weer gezond zijn. Maar de minister van Sociale Zaken gaf ze, vanwege de bijzonder hevige crisis, twee jaar extra de tijd.

Zo'n 340 fondsen schreven een herstelplan. Nu, drie jaar later, blijkt dat de maatregelen die de fondsen hebben genomen, tekort zijn geschoten. De beleggingen hebben onvoldoende opgeleverd en door de lage rente moeten de fondsen veel meer geld opzij zetten om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen.

Korten

De pensioenfondsen beslissen volgend voorjaar, op basis van de cijfers van 31 december 2011, welke maatregelen ze nemen. Behalve het korten op de pensioenen, kunnen ze ook beslissen om de premies te verhogen of de werkgevers extra geld te laten bijstorten. Maar het gat is inmiddels zo groot dat korten de enige reële optie lijkt.

Uit de animatie wordt goed duidelijk hoe grillig het verloop is van de pensioenvermogens. De fondsen leken zich afgelopen jaar weer iets te herstellen, maar door de lage rente schieten de dekkingsgraden opnieuw omlaag.

Mochten de fondsen ook echt gaan korten dan gaat die feitelijke korting pas in op 1 april 2013. Alleen als het volgend jaar heel goed zou gaan op de financiële markten, kan de korting op de pensioenen nog worden afgewend.

AnimatieIn de animatie kunt u op de naam van uw eigen pensioenfonds klikken en zien hoe uw eigen fonds ervoor staat en wat er de afgelopen drie jaar is veranderd. Bovendien kunt u zien of u de afgelopen jaren al een achterstand in uw pensioen heeft opgelopen, doordat uw fonds te weinig vermogen had om de pensioenen met de inflatie te laten meestijgen.Deze inflatieachterstand is ook nadelig voor iedereen die nog werkt en pensioen opbouwt. Zo heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, al een achterstand van bijna 8 procent. Daarbovenop dreigt nu een korting op de pensioenen van ruim 5 procent. Bijna drie miljoen ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren leveren zo al snel honderden euro's per jaar in.

Reageren? Of hebt u informatie over dit onderwerp? Mail ons op research@nos.nl

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl