NOS NieuwsAangepast

'Onterecht diploma voor journalistiek- studenten Windesheim'

Alle diploma's van de afgelopen twee jaar van de opleiding journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle worden onderzocht. Het gaat in totaal om tweehonderd diploma's.

Bij het doorlichten van de opleiding bleek dat een aantal studenten na hun examen niet het vereiste niveau had. De diploma's zouden daarmee niet HBO-waardig zijn.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die over de hbo-accreditatie gaat, gaat kijken of de Windesheim-opleiding nog wel in aanmerking komt voor een nieuwe accreditatie. Windesheim wil het definitieve oordeel van de NVAO niet afwachten en wil meteen grote verbeteringen doorvoeren.

Wat houdt zo'n accreditatie nou in en is het erg als die wordt ingetrokken? De NVAO toetst elke hogeronderwijsonderwijsopleiding voordat er les kan worden gegeven. Wanneer de organisatie accreditatie afgeeft, zegt het daarmee dat het onderwijs de kwaliteit van het hoger onderwijs garandeert.

Zo'n accreditatie is voor scholen belangrijk om financiering te krijgen van de overheid. Ook geeft het scholen het recht om erkende diploma's af te geven en voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten.

Als de opleiding niet snel verbetert, moet die sluiten. Dat zegt staatssecretaris Zijlstra in een reactie op de kritiek van een commissie op de opleiding.

Geen diploma

Volgens de krant Trouw zijn er drie studenten journalistiek in Zwolle die vandaag hun diploma zouden krijgen, maar dat gaat nu niet door. Eén van die studenten heeft begin deze week op Facebook al gezegd dat hij niet blij is over de gang van zaken op de school.

De student meldt dat hij eind september een zeven kreeg voor zijn eindtoets maar dat hij vorige week vrijdag hoorde dat zijn onderzoeksverslagen alsnog zijn afgekeurd.

Kappen met opleiding

Chantal van Dun is tweedejaars student journalistiek in Zwolle en zegt dat ze al baalde van het feit dat Windesheim zo vaak negatief in het nieuws kwam. "Dit lijkt voor mij een beetje de druppel. Ik overweeg nu serieus om een andere opleiding te gaan doen."

Studentenbijeenkomst

Om kwart voor elf vanmorgen heeft Jan Willem Meinsma de studentenbijeenkomst geopend in gebouw X, op Windesheim. Meinsma start te vertellen dat "alleen de stageverslagen en eindonderzoeken onder de maat zijn." Als afgeronde onderzoeken onvoldoende blijken, moet een traject gevolgd worden om het onderzoek op niveau te brengen.

Verwacht wordt dat half januari alle onderzoeken van de afgelopen twee jaar nagekeken zijn. De studenten wiens onderzoek na controle goedgekeurd is, krijgen een extra certificaat dat ervoor zorgt dat hun diploma volledig en van kwaliteit is.

Om te voorkomen dat de komende periode weer problemen ontstaan, zijn al maatregelen getroffen. In de persconferentie wordt duidelijk dat de stagebegeleiding zal worden geïntensiveerd.

Net als bij de problemen bij Hogeschool InHolland, worden de eventuele extra kosten die studenten moeten maken, opgevangen door Windesheim.

    Deel artikel:

    Advertentie via Ster.nl