Ri Chun-Hee: Kims belangrijkste presentator

Aangepast

Hoewel weinigen buiten Noord-Korea haar naam zullen kennen, is ze een van de bekendste inwoners van de dictatuur: Ri Chun-Hee. Als nieuwslezer maakte ze vandaag met een aan wanhoop grenzend verdriet de dood van Kim Jong-il bekend.

"Onze kameraad Kim Jong-il, secretaris-generaal van de Koreaanse Arbeiderspartij, voorzitter van het Nationale Defensie Comité en commandant van het Koreaanse Volksleger, is overleden. Hij stierf aan een plotselinge ziekte op 17 december", wist ze nog net uit te brengen. "We brengen deze boodschap met veel verdriet."

Ri was de meest geschikte kandidaat om het nieuws wereldkundig te maken: al jaren presenteert zij het Noord-Koreaanse journaal, waarin de beslommeringen van de Geliefde Leider meestal de opening zijn. Bovendien was zij het ook die in 1994 het overlijden van Kims vader Kim Il-sung bekendmaakte. Overmand door tranen berichtte ze het verscheiden van de Eeuwige Leider.

Actrice

Volgens een portret in het Noord-Koreaanse staatsblad werd Ri in 1943 geboren in een arm gezin. Ze studeerde geen journalistiek (of wat daarvoor doorging onder het regime), maar volgde een opleiding tot actrice.

Dankzij de persoonlijke bemoeienis van Kim maakte ze de overstap naar het nieuws. Haar nederige afkomst was daarbij een pluspunt in het stalinistische land, omdat ze niet van banden met de bourgeoisie verdacht zou kunnen worden.

Sinds 1971 was ze een vast onderdeel van het Noord-Koreaanse propaganda-apparaat. Hoewel andere nieuwslezers modernere kleren aanhebben, gaat Ri altijd gekleed in meer traditionele gewaden, zoals de Koreaanse jeogori. Haar officiële titel luidt "volksomroeper", maar ze wordt ook aangeduid als Held van de Arbeiders.

Wakker

De acteursopleiding komt Ri goed van pas bij haar werk. Ze kon haar emotie feilloos afstemmen op het onderwerp: vol trots als het om de prestaties van Kim ging of van haat en walging vervuld als het over diens (westerse) vijanden gaat. De toon wordt soms omschreven als een boze moeder die haar stoute kinderen toespreekt.

Dissidenten die het regime hebben ontvlucht, gaven soms nog wel eens toe Ri op een bijzondere manier te missen. "De Noord-Koreaanse stijl is krachtiger en meer geprononceerd", analyseerde een vluchteling. "Van de Zuid-Koreaanse nieuwslezers word ik niet wakker."

STER Reclame