In veel rooms-katholieke kerken is vanochtend een brief van de gezamenlijke bisschoppen voorgelezen voor de gelovigen. Aanleiding voor de brief is het rapport-Deetman dat eerder deze week werd gepresenteerd. Deetman concludeerde dat het seksueel misbruik in de vorige eeuw op veel grotere schaal had plaatsgevonden dan gedacht en dat de leiding van de katholieke kerk daarvan op de hoogte moet zijn geweest.

In de brief gaan de bisschopen uitgebreid in op de conclusies van Deetman. Ze schrijven dat het "pijn doet dat priesters en religieuzen wier roeping het nu juist was om door een voorbeeldig leven anderen tot God te brengen en hen te hoeden en te beschermen, een aantal is geweest dat het vertrouwen van kwetsbare minderjarigen heeft beschaamd".

De bisschoppen schrijven verder: "Dat dit binnen de Kerk kon gebeuren, is verschrikkelijk. Wij veroordelen het ten zeerste en het spijt ons uit de grond van ons hart". Ze zeggen dat zij ervan doordrongen zijn hoe belangrijk het is dat een kind veilig kan opgroeien.

Lees de hele brief.

STER reclame