Minister Donner wordt vicepresident van de Raad van State. Het kabinet draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor als opvolger van de huidige vicepresident, Tjeenk Willink. Die gaat met pensioen.

Liesbeth Spies wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Spies was lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Van 2002 tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer voor het CDA, in de laatste periode was ze vice-fractievoorzitter.

Over de benoeming van CDA-lid Donner wordt al maanden gespeculeerd. Het kabinet ziet Donner als de beste kandidaat voor de prestigieuze baan.

Adviesorgaan

Sommige oppositiepartijen vinden het niet correct dat een minister overstapt naar het belangrijkste adviesorgaan van de regering en zich dan moet buigen over maatregelen die hij zelf heeft voorbereid.

Opvolging

Het kabinet bleef maanden zwijgen over de mogelijke kandidatuur van Donner, maar wees wel minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan om de opvolging van Tjeenk Wilink te regelen. Normaal is de minister van Binnenlandse Zaken, Donner in dit geval, verantwoordelijk voor de procedure.

Piet Hein Donner heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was sinds 2002 minister op drie verschillende departementen: Justitie, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken.

Lees hier zijn portret.

STER reclame