De kerncentrale in Fukushima is veilig verklaard. De kernreacties gestopt en komt er nauwelijks straling meer vrij. Dat heeft premier Noda van Japan gezegd.

De kernreacties zijn tot een zogeheten cold shutdown gekomen. Dat betekent dat de temperatuur in de installatie onder de 100 graden Celsius is gezakt, waardoor er geen nucleaire reacties meer kunnen plaatsvinden.

Meltdowns

De aardbeving en tsunami van 11 maart verwoestten de kerncentrale Fukushima I. Het zorgde voor gedeeltelijke meltdowns in drie reactoren. Het was de ergste nucleaire crisis sinds de ramp in Tsjernobyl.

Deskundigen denken dat het gevaar nog niet volledig is geweken en voorspellen dat het tientallen jaren kan duren om de centrale te ontmantelen.

Geëvacueerd

Splijtstofstaven smolten en vervuilden de omgeving. Er kwam veel straling vrij en er stroomde radioactief water in zee. De omgeving is daardoor mogelijk tientallen jaren onbewoonbaar.

Zo'n 100.000 mensen werden uit de omgeving van de kerncentrale geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of en wanneer geëvacueerde bewoners van het gebied terug zouden kunnen naar hun huizen, maar alles dat binnen een straal van 20 kilometer van de centrale ligt, zal voorlopig onbegaanbaar gebied blijven.

STER reclame