Een groot deel van de Nederlandse pensioenfondsen heeft nog steeds te weinig vermogen om alle verplichtingen na te komen. Volgens de Nederlandsche Bank gaat het in totaal om 261 fondsen.

Samen hebben deze fondsen 8 miljoen deelnemers, onder wie 2,5 miljoen gepensioneerden. Deze fondsen zijn op basis van deze cijfers niet in staat om de pensioenen volgend jaar te verhogen en er is een kans dat een deel van de fondsen zelfs moet besluiten de pensioenen te verlagen.

Dekkingsgraden

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn sinds september wel licht gestegen. Volgens De Nederlandsche Bank was de gemiddelde dekkingsgraad eind november 97 procent. Dat is 3 procent meer dan eind september, maar nog steeds onder het wettelijk minimum van 105 procent.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en alle verplichtingen.

Terug bij af

Volgens de toezichthouder zijn de aandelenkoersen en de lage rente licht gestegen en daar profiteren de pensioenen van. Maar ondanks deze stijging verkeert een groot deel van de fondsen toch nog in de problemen.

Een groot deel van de fondsen is weer terug bij af en zit op het niveau van eind 2008. Volgens plan zouden ze binnen vijf jaar weer boven het wettelijk minimum moeten staan. Fondsen die niet aan dit plan voldoen moeten misschien besluiten de pensioenen te korten. Dat besluit wordt genomen op basis van de cijfers van eind december.

Cijfers

Hieronder vindt u de dekkingsgraden van de grootste fondsen van Nederland, op 30 november. Mocht uw fonds er niet bij staan, maar de cijfers over november wel bekend zijn, stuur dan een mailtje naar research@nos.nl.

Metaal en Techniek: 87,30Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds: 87,40Media PNO: 89,50Detailhandel: 92,50Bakkersbedrijf BPF: 92,90Architectenbureaus: 93,60ABP: 94,00Zorg en Welzijn: 94,40Beroepsvervoer over de Weg: 94,70UWV: 95,50Horecabedrijf: 97,00Grafische Bedrijven: 97,80Heineken: 99,00Bouwnijverheid: 99,30Openbaar Vervoer: 101,00Zorgverzekeraars: 104,50Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf: 105,00KLM Algemeen: 109,80Stichting Spoorwegpensioenfonds: 111,00ING: 112,00KLM Vliegend Personeel: 122,20

STER reclame