Marco Pastors wordt vrijwel zeker de nieuwe superambtenaar voor stadsdeel Rotterdam-Zuid. De voorman van Leefbaar Rotterdam moet het nationaal programma voor Rotterdam-Zuid gaan leiden.

Het nationaal programma, waar ook het Rijk nauw bij betrokken is, moet de armoede en de verpaupering aanpakken. Het richt zich ook op de verbetering van onderwijs en huisvesting.

De benoeming van Pastors, die nu vertrekt als fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, wordt volgens ingewijden later vandaag bekendgemaakt.

In Rotterdam-Zuid wonen 200.000 mensen. Van hen wil 38 procent het liefst verhuizen.

STER reclame