Staatsbosbeheer gaat meer bos kappen

Aangepast

Staatsbosbeheer gaat de komende jaren de helft meer bos kappen. De organisatie wil zo meer eigen inkomsten zien te krijgen, omdat het kabinet een groot deel van de subsidie op natuurbeheer schrapt. Hoeveel Staatsbosbeheer moet inleveren, wordt eind deze maand bekend. Er wordt rekening gehouden met een bezuiniging van minstens 40 procent.

In plaats van 4 kubieke meter hout per hectare wordt er de komende jaren 6 kuub weggehaald. Dat levert elk jaar maximaal 3 miljoen euro op. Het hout wordt verwerkt tot onder meer meubels, vloeren en kozijnen.

Volgens de organisatie zal de extra kap niet tot kaalslag leiden in het Nederlandse bos. Bomen groeien snel genoeg om dat op te vangen, zegt de organisatie. De extra kap is ook goed voor de bosverjonging. Staatsbosbeheer heeft 91.000 hectare bos onder zijn hoede. Ongeveer 54.000 hectare daarvan wordt behalve voor natuur en recreatie ook gebruikt voor houtkap. In totaal is er in Nederland 360.000 hectare bos.

Verantwoord

De extra bomenkap is een van de maatregelen van Staatsbosbeheer om meer inkomsten te krijgen. De organisatie zoekt ook naar andere manieren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het aanbieden van groen-vergader-arrangementen, exclusieve excursies en het leveren van biomassa voor energieproductie.

Hoogleraar bosecologie Jan den Ouden vindt de plannen van Staatsbosbeheer verantwoord en logisch. Volgens hem schaadt de extra kap de bossen en de biodiversiteit niet. Bossen hebben altijd al gediend als houtvoorraad en niet alleen als decor om in te vertoeven, zegt hij. De extra kap kan er daarnaast voor zorgen dat er meer hout van eigen bodem komt, aldus Den Ouden.

Stichting Kritisch Bosbeheer is tegen de extra kap en vindt dat Staatsbosbeheer de natuur zijn gang moet laten gaan. Als je het bos niet beheert, gaan er bomen omwaaien, ontstaan er ziektes en dan gaat het bos vanzelf verjongen, zegt Hans van der Lans van de stichting.

STER Reclame