NOS NieuwsAangepast

Steunfonds voor actievoerende huisarts

Er is een steunfonds opgericht voor huisarts Hans van der Linde, die ageert tegen de griepprik en het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het steunfonds is een initiatief van een wetenschapper en een Trouw-journalist.

Van der Linde is door het RIVM, RIVM-directeur Roel Coutinho en de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd. Volgens de initiatiefnemers kunnen de kosten van de rechtszaak oplopen tot minstens een halve ton.

De initiatiefnemers zijn prof.dr. Rien Vermeulen van het AMC en Trouw-journalist Joop Bouma. Ze hebben de Stichting Steun Huisarts in Proces opgericht. Het fonds maakt daar deel van uit.

Intimiderende rechtsgang

De twee vinden dat het RIVM en de Staat gekozen hebben voor een "intimiderende rechtsgang in plaats van een open discussie".

Huisarts Van der Linde twijfelt al jaren aan het medisch nut van de griepprik die de overheid gratis aan grote groepen Nederlanders beschikbaar stelt. Het RIVM is de rijksinstelling die over de griepprikken gaat. Roel Coutinho, directeur van het RIVM Centrum voor Infectieziektebestrijding, werkt als deeltijdhoogleraar samen met farmaceutische bedrijven. Van der Linde heeft hem beticht van belangenverstrengeling.

Het RIVM, Coutinho en de Nederlandse Staat stapten daarop naar de rechter. Ze vinden dat de huisarts de positie van het RIVM ondermijnt als de organisatie die de Nederlandse bevolking in tijden van ziekte-uitbraken en epidemieën moet voorlichten en behandelen.

Bijval

Huisarts Van der Linde kreeg bijval van collega's uit de medische wereld en de wetenschap. Er is al jarenlang discussie over het nut van de griepprik. Zij vinden dat een arts het debat erover mag aanzwengelen. Ook de vraag of er in een bepaald geval sprake is van belangenverstrengeling, behoort volgens hen tot het normale wetenschappelijk-maatschappelijke debat.

De eerste zitting in de bodemprocedure die het RIVM tegen Van der Linde heeft aangespannen, is woensdag in Middelburg.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl