Er komt toch een soort elektronisch patiëntendossier, waar de overheid geen bemoeienis mee heeft. Dat is afgesproken door huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie.

In het nieuwe systeem worden medische gegevens regionaal uitgewisseld. Patiënten kunnen zelf aangeven of ze willen dat de informatie ook landelijk beschikbaar wordt gesteld.

Eerder dit jaar verwierp de Eerste Kamer het kabinetsvoorstel voor een patiëntendossier, onder meer vanwege zorgen over de privacy.

2 miljoen euro

Mensen die hadden ingestemd met opname van hun gegevens in dat systeem, moeten opnieuw toestemming geven. Als ze dat niet doen, worden ze uit het systeem verwijderd.

Het kabinet is niet betrokken bij het nieuwe plan, maar stelt wel 2 miljoen euro beschikbaar.

STER reclame