Archeologisch onderzoek Westerbork begonnen

tijd van publicatie Aangepast

Op het terrein van kamp Westerbork doen archeologen vanaf vandaag gericht bodemonderzoek. Het is de eerste keer dat in de grond van het voormalige doorgangskamp gezocht wordt naar de sporen die de kampbewoners hebben achtergelaten.

In januari kreeg Herinneringscentrum Kamp Westerbork 1,6 miljoen euro van het ministerie van VWS om het enig overgebleven gebouw op het kamp, de woning van de kampcommandant, te behouden. De houten villa wordt gerenoveerd, want op veel plekken is het hout verrot. Na de renovatie wordt een glazen kap over de woning geplaatst. Ook zijn er plannen om weer barakken op het kamp te plaatsen.

De renovatiewerkzaamheden beginnen binnenkort. Van tevoren wil het herinneringscentrum onderzoeken of er nog belangwekkende voorwerpen in de grond van het terrein te vinden zijn. Het archeologisch onderzoek richt zich op twee specifieke plekken.

Hondenkennel

Rond de villa van de kampcommandant worden een paar kleinere opgravingsputten aangelegd om de sporen en resten van de inrichting van de tuin in kaart te brengen, zoals paadjes, een schuur, de kas en een hondenkennel. De archeologen hopen materiaal te vinden dat door Albert Gemmeker, de SS-commandant die van 1942 tot 1945 in de villa woonde, of door zijn Joods 'personeel' is verloren of verstopt.

Ook gaan de onderzoekers in de woning zelf aan het werk, waarbij systematisch de gebruikssporen van de diverse bewoners worden geïnventariseerd. Uit andere onderzoeken blijkt dat in kruipruimtes, op vlieringen en in kieren en gaten veel bijzonder materiaal te vinden is.

Vuil

De vuilstortplaats ten noorden van het kampterrein is de tweede plek die de onderzoekers in kaart willen brengen. Een klein deel van het stortmateriaal zal worden geborgen en daarna schoongemaakt, onderzocht en beschreven. Met het onderzoek hopen de archeologen inzicht te krijgen in de wetenschappelijke, emotionele en symbolische waarde van het materiaal. Ook wordt bepaald wat er verder met de stortplaats moet gebeuren.

De werkzaamheden van het zijn te volgen via www.kampwesterbork.nl en in de kerstvakantie in het herinneringscentrum te bekijken.

In de periode 1942-1945 hebben meer dan honderdduizend Joden en een kleine groep Roma en Sinti in Kamp Westerbork gevangen gezeten. Vóór de Tweede Wereldoorlog was het een vluchtelingenkamp en direct na de bevrijding werd het tot 1949 een interneringskamp voor NSB'ers en van collaboratie verdachte personen. Daarna hebben twintig jaar enkele duizenden Molukkers de barakken bewoond, tot het kamp begin jaren 70 werd afgebroken.

STER Reclame