Het stropen van everzwijnen en edelherten is in de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Dat komt doordat er jarenlang is bezuinigd op boswachters en jachtopzieners, meldt EenVandaag.

Een jachtopziener zei in de uitzending van vandaag dat de reeënpopulatie in de buurt van Nijmegen de afgelopen jaren is gehalveerd.

Zwarte markt

Dat komt doordat 'groene' opsporingsambtenaren minder tijd hebben om achter stropers aan te gaan.

Het aantal geregistreerde gevallen van stroperij loopt dan ook op. In 2009 werden nog 2800 gevallen geregistreerd en dit jaar al 3500. Een edelhert levert op de zwarte markt zo'n 400 euro op.

STER reclame