Griekenland mag Macedonië niet buitensluiten

Aangepast

Griekenland mag de toegang van Macedonië tot internationale organisaties niet blokkeren vanwege de naam van het land. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag besloten.

Toen de Macedoniërs zich in 1991 onafhankelijk verklaarden, kozen ze ervoor om de naam te behouden die hun nieuwe land ook al had als een van de zes republieken van voormalig Joegslavië: Macedonië. Griekenland heeft daar vanaf het begin een groot probleem mee gehad. Macedonië grenst aan een Griekse regio met dezelfde naam en die beschouwen de Grieken dat als het enige echte Macedonië. Ze waren bang dat de buren er aanspraak op zouden maken.

Om lid te kunnen worden van bijvoorbeeld de Verenigde Naties, accepteerde men in de Macedonische hoofdstad Skopje in 1993 de gekunstelde naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, maar nadrukkelijk als tijdelijke oplossing.

Bemiddeling

Onderhandelingen tussen de twee landen moesten een definitieve oplossing brengen, maar dat lukte niet. Talloze voorstellen hebben op tafel gelegen: de Republiek van Boven-Macedonië, Nieuw-Macedonië en Republiek Macedonië-Skopje bijvoorbeeld.

Steeds waren ze onacceptabel voor één van de partijen of voor allebei. Ook de suggestie voor een dubbele naam (één voor internationaal en één voor Grieks gebruik) werd door de Grieken afgewezen.

De naamkwestie heeft in de loop der jaren tot tal van internationale en diplomatieke problemen geleid, waarvan de meeste op het bordje van Macedonië liggen. Het land is sinds 2005 kandidaat-lid van de Europese Unie, maar Athene sprak tot nu steeds een veto uit over het begin van toetredingsonderhandelingen. Om dezelfde reden is Macedonië nog steeds geen lid van de Navo.

Antieke helden

Maar ook de Macedoniërs laten zich niet onbetuigd. Ze hebben hun internationale vliegveld genoemd naar Alexander de Grote en het grootste voetbalstadion naar diens vader Filip II; antieke helden die in Griekenland juist worden beschouwd als grondleggers van hun beschaving. In het centrum van Skopje is recent een enorm standbeeld neergezet van Aleksandar Makedon (Alexander de Macedoniër), zoals de Macedoniërs Alexander de Grote noemen.

In november 2008 maakte Macedeonië de zaak aanhangig bij het Internationaal Gerechtshof. De VN heeft gezegd dat de uitspraak zal worden geaccepteerd. Of Athene dat ook zal doen, moet worden afgewacht.

STER Reclame