"Er zit geen vooruitgang in het klimaatdebat", zegt Yvo de Boer, voormalig secretaris-generaal van het VN-klimaatbureau. De klimaattop in Durban zal dan ook weinig opleveren, denkt hij. De Boer stapte 18 maanden geleden op uit frustratie over de mislukking van de klimaattop in Kopenhagen.

Het proces van onderhandelen om tot een betekenisvol akkoord te komen, zit muurvast, zegt De Boer in een interview met Amerikaanse persbureau AP. Dat zei hij direct na Kopenhagen en herhaalt dat nu de ogen van de wereld op Durban zijn gericht: "Ik heb nog steeds dezelfde kijk op de zaken die me destijds hebben doen besluiten op te stappen."

Correspondent Bram Schilham is voor de NOS in Durban om verslag te doen van de klimaattop. Heeft u vragen over de top, dan kunt u die mailen naar vragenoverdurban@nos.nl. Bram Schilham zal proberen zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden.

Crises

De Boer laat weten dat hij zich nog steeds ernstige zorgen maakt over welke kant het op gaat. De Nederlander was drie jaar lang, tot 2010, de stem van de klimaatverandering op het mondiale podium. Hij was vaak in beeld om groen beleid te promoten.

Als voornaamste reden voor het mislukken van het klimaatdebat noemt De Boer de economische en financiële crises van de afgelopen jaren. Wereldleiders hebben om die reden het klimaat niet meer als prioriteit.

Kyoto

Toch breekt er een belangrijke week aan in het Zuid-Afrikaanse Durban. Het Kyoto-verdrag uit 1997 loopt in 2012 af en er is nog geen vervangend akkoord waarin afspraken staan over de uitstoot van broeikasgassen. Vooral de handtekeningen van economische supermachten als China en de VS zijn van groot belang, maar dat wordt lastig.

Sinds afgelopen maandag vergaderen vertegenwoordigers van 194 landen in Durban over maatregelen tegen opwarming van de aarde. Dat gebeurde vooral op ambtelijk niveau. Vanaf komende week schuiven ook ministers aan.

STER reclame