Contracten met energiemaatschappijen en abonnementen van sportscholen, boekenclubs en autopechdiensten kunnen voortaan niet meer stilzwijgend met een jaar worden verlengd. Verlenging voor onbepaalde tijd kan wel, maar de opzegtermijn is voortaan een maand.

Een grote ergernis van veel consumenten is dat de opzegtermijn van lidmaatschappen en abonnementen beperkt is. Daardoor blijven ze ongewild betalen voor lidmaatschappen waar ze eigenlijk vanaf willen. De gemiddelde consument heeft ongeveer twintig lopende contracten, zegt de PvdA, die het wetsvoorstel voor de wijziging deed. Het is haast ondoenlijk om de opzegtermijn van alle aangegane verplichtingen bij te houden.

De maatregel betekent een groot verlies van inkomsten voor onder meer sportscholen, die veel slapende leden hebben.

Onbepaalde termijn

De stilzwijgende verlenging wordt vervangen door een contract voor onbepaalde termijn, met een opzegtermijn van maximaal een maand. Ook moeten abonnementen op dezelfde manier kunnen worden opgezegd als waarop ze zijn afgesloten. Als aanmelden kan via een simpele handeling via internet, moet opzeggen op dezelfde manier kunnen. Nu is het vaak nodig een brief te sturen, terwijl de aanmelding telefonisch of via e-mail is gedaan.

Voor kranten en tijdschriften geldt een andere regeling. De regels voor telefoon-, internet- en tv-abonnementen zijn twee jaar geleden al aangepast. Ook financiële diensten en producten vallen buiten de nieuwe regels.

Het is nog niet duidelijk of de maatregel ook geldt voor lopende abonnementen en lidmaatschappen. De Eerste Kamer moet zich daar nog over uitspreken.

STER reclame