Door verslaggever Pauline Broekema

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wist eind jaren 50 al van grootschalig misbruik op katholieke internaten van de kinderbescherming.

De internaat-directies werden door het overkoepelend bestuur gevraagd alert te zijn op de achtergrond van jeugdwerkers. "Het inwinnen van grondige informaties is niet alleen gewenst, maar beslist dringend noodzakelijk", schreef pater Denis, voorzitter van de Katholieke Kinderbescherming aan de instellingen.

Dat blijkt uit de archieven van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming, die zijn ondergebracht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch. De documenten werden gevonden door het opinieprogramma Altijd Wat van de NCRV.

Briefje met waarschuwing

Aanleiding voor de waarschuwing was een briefje van vice-president W.H. Ariëns van het gerechtshof in Den Bosch. Hij schreef op 20 november 1958 het bestuur van de Katholieke Kinderbescherming, daags na de behandeling van een zaak voor het hof tegen twee van ontucht verdachte jeugdleiders in een katholiek jongensinternaat.

De mannen waren aangesteld zonder dat naar hun achtergrond was geïnformeerd. "Wat hier gebeurde, kan morgen in een ander internaat plaatshebben", waarschuwde Ariëns.

Geen zwarte lijst

De brandbrief werd in februari 1959 in een bestuursvergadering van de kinderbescherming behandeld. Het voorstel om een zwarte lijst van ontuchtplegers samen te stellen, haalde het niet. Het werd te tijdrovend geacht.

Wel kregen alle aangesloten internaten een brief met het dringende advies alert te zijn. De noodzaak bewees het verleden: "De laatste jaren hebben zich in kinderbeschermingsinternaten verschillende gevallen voorgedaan met uitermate ernstige en droeve gevolgen. Een nadere omschrijving van deze gevallen mag overbodig worden geacht."

Schadevergoeding

Gisteren bleek al uit documenten die RTL ontdekte dat de Fraters van Tilburg in 1954 waarschuwden voor ontuchtplegers in eigen internaten. Nu wordt dus ook duidelijk dat de kerk wist dat kwetsbare minderjarigen die onder de kinderbescherming vielen grote risico's liepen.

Letseladvocaat De Witte, die slachtoffers bijstaat, verwacht dat door de nieuwe documenten meer mensen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. "Mijn cliënten zijn blij, maar ook verdrietig dat bekend was wat zich afspeelde. Dat desondanks het misbruik nog zo lang kon doorgaan, zonder dat werd ingegrepen."

STER reclame