65.000 mensen staan na vertrek uit een gemeente nergens anders geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat vooral om jonge allochtonen, waarvan de helft binnen twee jaar weer opduikt.

De groep 'spookburgers' meldt zich niet af en schrijft zich dus ook nergens in. Het aantal ligt bijna twee keer zo hoog als eind jaren negentig. De belangrijkste reden daarvoor is dat de immigratie en emigratie flink toegenomen is in de laatste jaren.

"Gemeenten komen erachter dat een bewoner er niet meer is omdat de post bijvoorbeeld niet meer beantwoord wordt", zegt een woordvoerder van het CBS. "Voor de gemeente is het vervelend, omdat sommige voorzieningen in een gemeente op het inwoneraantal aangepast zijn. Dus dat is chaotisch."

AOW

Voor burgers is het vervelend als je bijvoorbeeld een rijbewijs wil aanvragen. "En als burgers naar het buitenland gaan hebben ze nog recht op AOW als ze hier ingeschreven staan. En dat kost de samenleving dus geld, als je er geen recht op hebt."

Ruim twee derde van de groep die in 2010 als 'vertrokken onbekend waarheen (VOW)' werd aangemerkt, was man en meer dan 60 procent was jonger dan 35 jaar. Verder was in 2010 bijna drie kwart van deze VOW'ers allochtoon.

De helft van de bijna 550.000 personen die tussen 1999 en 2008 met onbekende bestemming vertrokken zijn, is binnen twee jaar weer opgedoken. Een groot deel staat zelfs binnen een half jaar weer ergens in Nederland ingeschreven. Autochtonen, mannen en 15-24-jarigen keren het vaakst terug. Vooral van westerse allochtonen blijft vaak de verblijfplaats onbekend, drie kwart van hen keert niet meer terug in de gemeentelijke administraties. Verder zijn het vooral kinderen, ouderen en vrouwen die niet terugkeren.

Amsterdam

Begin deze maand stelde het CDA in de Tweede Kamer al vragen aan de de ministers Henk Kamp (Binnenlandse Zaken) en Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over de zogeheten 'spookburgers' in Amsterdam.

STER reclame