Het kabinet is bereid om te kijken of theater- en museumkaartjes voor scholieren vrijgesteld kunnen worden van een btw-heffing. Dit zei staatssecretaris Zijlstra van Cultuur tijdens het debat over de cultuurbegroting.

"Als je met een schoolklas naar een museum of theater gaat, hoef je op dat kaartje geen btw te betalen," zei Zijlstra, die het plan aan staatssecretaris Weekers van Financiën heeft voorgelegd.

"Die staat er welwillend tegenover, maar moet wel kijken of er geen precedentwerking van uitgaat," aldus Zijlstra.

Kritiek

Het kabinet wil de Cultuurkaart in 2012 afschaffen, zo staat in het regeerakkoord. In de Tweede Kamer en bij veel scholen in het voortgezet onderwijs is veel kritiek op deze bezuinigingsmaatregel. De vrees bestaat dat scholieren dan niet meer naar een museum gaan of een theater bezoeken.

Met de Cultuurkaart kunnen scholieren 15 euro besteden aan theater, bioscoop en museum.

Succes

De Cultuurkaart is een succes. In het jaar 2009-2010 zijn bijna 940.000 kaarten uitgedeeld en dat kost het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen jaarlijks 15,5 miljoen euro.

Zijlstra voelt er weinig voor om af te zien van de bezuinigingsmaatregelen. Het is aan de betrokken scholen zelf om de Cultuurkaart overeind te houden.

Wel wil het kabinet dus kijken of met een btw-vrijstelling het voor scholen te betalen wordt om een Cultuurkaart aan te schaffen voor hun leerlingen.

STER reclame