De Erasmus Universiteit Rotterdam doet een proef met het zogenoemde jaarklassensysteem. Vier opleidingen zijn in september met het systeem gestart: bestuurskunde, psychologie, sociologie en pedagogische wetenschappen. En volgens de universiteit bevalt het zo goed, dat volgend jaar alle opleidingen het jaarklassensysteem gaan invoeren.

Bindend studieadvies

Het jaarklassensysteem is bedoeld om uitval in het eerste studiejaar tegen te gaan. Om dat te bereiken worden een aantal bestaande maatregelen samengevoegd. Er geldt bijvoorbeeld een bindend studieadvies. Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding als je niet aan de gestelde eisen voldoet.

Met het jaarklassensysteem is het mogelijk om een onvoldoende voor een bepaald vak te compenseren met een voldoende voor een ander vak. Er wordt dus gekeken naar gemiddelde cijfers. Er zit wel een grens aan de compensatie.

De Erasmus Universiteit beperkt het aantal herkansingen, zodat studenten de eerste tentamenmogelijkheid meteen serieus nemen. Volgens de universiteit zorgen teveel herkansingen ervoor dat studenten een tentamen uitstellen en uiteindelijk afhaken.

Langstudeerdersboete

De Rotterdamse universiteit is begonnen met het jaarklassensysteem, vanwege de invoering van de langstudeerdersregeling. Vanaf 2012 krijgen studenten een boete als ze langer dan vier jaar over hun driejarige bacheloropleiding doen.

LSVb en ISO

Volgens de Landelijk Studenten Vakbond (LSVb) is het jaarklassensysteem niet nieuw. "Alle maatregelen bestaan al, maar dan los van elkaar", zegt vice-voorzitter Jelmer de Ronde. De LSVb is er niet blij mee. "Door het bindend studieadvies hebben studenten geen tijd om te wennen aan de universiteit, ze moeten meteen presteren". Dat je vakken kan compenseren, vindt de vakbond ronduit onzin. "Op de universiteit hoor je voor ieder vak een voldoende te halen", zegt De Ronde.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is positiever over het jaarklassensysteem. Volgens het ISO zitten er een aantal goede kanten aan, zo stimuleert het studenten om samen het jaar af te maken. Studenten moet wel een goede begleiding krijgen als ze inderdaad moeten stoppen met de opleiding. "Helaas doet het jaarklassensysteem zijn naam geen eer aan, want de colleges worden niet kleinschaliger gegeven. De universiteit lijkt ook niet van plan om grote hoorcolleges te vervangen voor lessen in kleine groepjes", zegt ISO-bestuurslid Marije de Jonge. "Dat is een gemiste kans", zegt ze.

STER reclame