In drie jaar tijd is het aantal mensen dat online hulp krijgt bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen verdrievoudigd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Netwerk Online Hulp.

In 2010 bezochten zo'n 1,8 miljoen mensen een online hulpsite, waarvan er 181.000 hulp kregen via chat of e-mail. De belangrijkste reden om online hulp te zoeken is dat het meestal anoniem kan.

Het Netwerk Online Hulp is een platform dat samenwerkt en kennis uitwisselt met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke werk- en vrijwilligersorganisaties. Juridisch Loket, Korrelatie, De Kindertelefoon en Sensoor zijn enkele van de in totaal 21 instellingen die bij het netwerk aangesloten.

Cijfers

In 2007 waren er in totaal 55.773 chat- en e-mailcontacten met de organisaties van Netwerk Online Hulp. Afgelopen jaar is dit aantal contacten fors gestegen naar 181.581.

Voor bijna zestig procent van de ondervraagden is anonimiteit een belangrijke reden om hulp online te zoeken. Andere belangrijke argumenten zijn dat men de voorkeur geeft aan schrijven boven praten (43 procent) en dat zelf kan worden besloten wanneer men hulp krijgt (37 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen met 73 procent zijn oververtegenwoordigd bij de online hulpzoekers.

Financiering

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet toekomst in (anonieme) online hulpverlening en heeft hiervoor twee miljoen euro uitgetrokken. Volgens Frank Schalken, voorzitter van het Netwerk Online Hulp, is dit bedrag echter ontoereikend.

De organisaties van het netwerk worden vaak gefinancierd met gemeentesubsidies, maar dit zal volgens Schalken in de toekomst veranderen. "Doordat internet geen lokale grenzen kent, willen gemeenten geen subsidie geven voor online hulp." Hij hoopt dat het ministerie van VWS daarom meer geld beschikbaar zal stellen.

Congres

Morgen vindt er in de Jaarbeurs in Utrecht het Congres Online Hulpverlening plaats. Het congres, waar ruim 400 professionals uit de hulpverleningssector aanwezig zullen zijn, wordt door minister Schippers geopend.

Op het congres zullen onder andere cliënten vertellen over hun ervaringen met online hulpverlening.

STER reclame