Wijkagenten zijn sleutelfiguren in de nieuwe Nationale Politie en de zogenoemde basisteams zijn het fundament. Dat staat in een nog vertrouwelijk plan van landelijk korpschef Bouman, dat in handen is van de NOS. De basisteams gaan bestaan uit zo'n zestig tot tweehonderd mensen.

Minister Opstelten wil dat de Nationale Politie op 1 januari volgend jaar begint. Dan zijn de 25 regionale politiekorpsen en het KLPD teruggebracht tot tien politieregio's. Door de reorganisatie moet de politie slagvaardiger kunnen werken.

Plaatselijke problemen

De oppositie in de Tweede Kamer is bang dat in de praktijk de plaatselijke problemen veel minder aandacht krijgen. Veel oppositiepartijen denken dat de burgemeester uiteindelijk weinig te vertellen heeft over de inzet van de agenten en dat de landelijke overheid de keuzes maakt.

STER reclame