Kan Berlusconi nog tijd kopen?

Aangepast

Door correspondent Andrea Vreede in Rome

De politieke neergang van Silvio Berlusconi sleept zich maar voort. Vandaag spant het er voor de zoveelste keer om of de Italiaanse premier erin zal slagen om een meerderheid in de Kamer te behalen.

Berlusconi zet alles op alles om zo veel mogelijk dissidenten weer in het gareel te krijgen. En het zou zo maar kunnen dat het hem weer lukt.

Vechter

Waarom stapt Berlusconi niet gewoon op? Dat is de vraag die Italië en de buitenwacht bezighoudt. Voor een deel omdat hij een vechter is en strijdend ten onder wil gaan.

Hij zal alleen zwichten voor een verloren stemming in het parlement en niet onder druk van zo langzamerhand bijna iedereen binnen en buiten Italië. Als hij inderdaad moet aftreden na een geleden nederlaag, dan stuurt hij aan op nieuwe verkiezingen. Dat weten zijn parlementariërs en dat baart ze grote zorgen.

Met de huidige kieswet lopen de dissidenten namelijk het risico dat ze niet meer geselecteerd worden om opnieuw een plek te krijgen in het parlement. Voor velen waarschijnlijk een goede reden om toch maar weer vóór te stemmen.

Tijd

Een andere reden is dat Berlusconi probeert tijd te rekken. Hij weet dat de staatsbalans over 2010, waar vanmiddag over gestemd wordt, volgens de grondwet goedgekeurd moet worden. Dus hoopt hij erop dat de oppositie zich zal onthouden van stemming. Die oppositie is, zoals gebruikelijk, hopeloos verdeeld.

Maar wat als die staatsbalans erdoor komt, maar tegelijkertijd blijkt dat Berlusconi geen absolute meerderheid meer heeft in de Kamer? Dan zal de premier waarschijnlijk aandringen op een vertrouwensstemming in het andere deel van het parlement, de Senaat.

In de Senaat kan Berlusconi wel rekenen op een meerderheid. Dan ontstaat de absurde situatie dat de regering in één deel van het parlement wel steun heeft en in het andere niet. Zo stevenen we af op een motie van wantrouwen van de oppositie, maar dan heeft Berlusconi opnieuw meer tijd om morrende partijleden te bewerken.

Rol uitgespeeld?

Een derde reden om vast te houden aan de macht is Berlusconi's angst voor een zakenkabinet. Dan is zijn rol uitgespeeld en kan hij geen invloed meer uitoefenen op de beslissingen.

Veel liever ziet hij, als hij dan echt opzij moet stappen, een nieuwe verkiezingscampagne waar hij zijn mediamacht kan inzetten.

Een andere mogelijkheid is een regering onder een naaste vertrouweling van hem die toch nog dingen voor hem kan regelen. Zo'n regering zou wetten kunnen maken om aan een veroordeling te ontsnappen in één van de processen die tegen hem lopen. Het eerste vonnis wordt namelijk al in januari verwacht.

President

De situatie is totaal chaotisch. Maar als Berlusconi's meerderheid vandaag daadwerkelijk in elkaar zakt, is een ingreep denkbaar van de enige figuur in wie bijna alle Italianen nog vertrouwen hebben: president Giorgio Napolitano.

De president heeft volgens de grondwet het recht om het parlement te ontbinden. De vraag is of hij dat ook zal willen en kunnen doen.

STER Reclame