Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Artsen en therapeuten die aangesloten zijn bij ParkinsonNet geven betere zorg aan Parkinsonpatiënten dan behandelaars die dat niet zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Plexus en infocentrum Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland.

Patiënten die volgens de aanpak van ParkinsonNet worden behandeld, breken bijvoorbeeld de helft minder vaak een heup. Bovendien is die betere zorg goedkoper. Jaarlijks levert die een besparing op van 15 miljoen euro. Dat loopt op tot 20 miljoen als ook patiënten met nauw verwante aandoeningen meegeteld worden.

Parkinson is een neurologische aandoening waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Daardoor ontstaan vaak problemen met lopen, spreken, aankleden en eten.

Studie

Plexus heeft de gegevens van alle 28.000 patiënten die in de periode 2007-2009 in een Nederlands ziekenhuis voor Parkinson behandeld zijn in het onderzoek betrokken. Dat maakt het onderzoek uniek.

In 2009 was de werkzaamheid van de aanpak ook al aangetoond in een klein onderzoek. Nederland telt 50.000 Parkinson-patiënten.

Meer fysiotherapie

De onderzoekers concluderen dat Parkinsonpatiënten in een regio waar ParkinsonNet actief is meer fysiotherapie krijgen.

Tegelijk krijgen ze minder zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, omdat de betere behandeling zorgt voor minder valpartijen en dus minder breuken en minder ziekenhuisopnames.

ParkinsonNet-patiënten hebben ook minder vaak revalidatie nodig en belanden minder vaak in een verpleeghuis.

Platform

ParkinsonNet bestaat sinds 2005 en is een platform waarbinnen zorgverleners die Parkinsonpatiënten behandelen nauw samenwerken en geschoold worden tot Parkinsonspecialisten binnen hun eigen vak.

Vooral neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, diëtisten en Parkinsonverpleegkundigen nemen deel aan het netwerk, maar ook wel huisartsen en mensen uit de thuiszorg.

ParkinsonNet is regionaal georganiseerd rond de maatschappen neurologie in de ziekenhuizen. De onderlinge afstemming van de behandelingen binnen de zorgketen voor Parkinson gebeurt onder meer via een digitaal platform.

Patiënten

Behalve de zorgverleners hebben ook de patiënten zelf toegang tot de website. ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Nederlandse Werkgroep voor Bewegingsstoornissen en vooral van de neurologen Bas Bloem en Marten Munneke.

De Vereniging van Parkinsonpatiënten ondersteunt het. Er zijn intussen 65 regionale ParkinsonNetwerken die het hele land afdekken (maar waaraan dus niet alle zorgverleners meedoen).

Tot nu toe was ParkinsonNet afhankelijk van jaarlijkse projectsubsidies. Vanaf nu betalen de verzekeraars voor het in de lucht houden van de website, voor de bij- en nascholingscursussen en voor het jaarlijkse congres van ParkinsonNet.

Volgens Bloem en Munneke is het idee van het ParkinsonNet ook prima op andere aandoeningen toe te passen.

STER reclame