Grazers geteld in Oostvaardersplassen

Aangepast op

Defensie helpt Staatsbosbeheer bij het tellen van de duizenden grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Vanaf vandaag vliegt een helikopter van Defensie twee dagen over het gebied op ongeveer 150 meter hoogte. In de helikopter zitten drie tellers en een fotograaf. Op de grond lopen twaalf tellers van Staatsbosbeheer rond.

De tellingen moeten een einde maken aan de onduidelijkheid rond het aantal grazers in het gebied. Staatsbosbeheer gaat uit van 1090 konikpaarden, 320 heckrunderen en 2200 tot 2800 herten. Vorig jaar werd bekend dat de natuurorganisatie jarenlang foute cijfers over de heckrunderen had gebruikt. Dat bleken er 142 minder te zijn dan werd aangenomen.

De discussie over de aantallen grazers in de Oostvaardersplassen speelt steeds op als in een strenge winter veel dieren sterven.

Afschieten

Staatsbosbeheer probeert de grote grazers in dit natuurgebied op een "volledig natuurlijke manier" te laten leven, waarbij bijvoorbeeld kadavers van dode dieren blijven liggen en de dieren ook bij grote voedseltekorten niet worden bijgevoerd.

Tegenstanders van het 'natuurlijk beheer' zeggen dat de dieren geen kans hebben, omdat er te veel van zijn. Ze willen dat de grazers bijgevoederd worden en dat er meer dieren worden afgeschoten.

Sinds begin dit jaar hanteert Staatsbosbeheer een vernieuwd afschotprotocol. Dat houdt in dat dieren, waarvan zeker is dat ze de lente niet zullen halen, afgeschoten worden. Eerder werden de dieren pas in de allerlaatste levensfase afgeschoten.

De uitslag van de telling in de Oostvaardersplassen wordt over een week verwacht.