NOS NieuwsAangepast

GGD wil geen huizen bij megastallen

Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

GGD Nederland wil dat er strenge normen komen voor de afstand tussen woningen en intensieve veehouderijen. Bij bestaande bedrijven mogen - uit voorzorg voor nadelige gezondheidseffecten - in een straal van 250 meter geen nieuwe huizen gebouwd worden.

In een straal van 250 tot 1000 meter rond een bedrijf moet eerst een gezondheidseffectenrapportage opgesteld worden voor er eventueel gebouwd mag worden. Die grens is gekozen omdat tot op een kilometer afstand verhoogde concentraties potentieel ziekmakende bacteriën worden vastgesteld.

Andersom moeten volgens de GGD dezelfde bepalingen gaan gelden in geval van nieuwe intensieve veeteeltbedrijven.

Voorbarig

De boerenorganisatie ZLTO vindt de door GGD Nederland gewenste strengere normen "voorbarig" en "ongenuanceerd". Volgens ZLTO is er geen wetenschappelijk bewijs dat intensieve veeteelt schadelijke gezondheidseffecten oplevert voor omwonenden.

De gezondheidsrapportage moet leiden tot een advies waarin alle kenmerken van het bedrijf meegewogen worden: bijvoorbeeld het soort dieren dat wordt gehouden, het type stal en de ligging van het bedrijf.

De GGD komt met zijn standpunt naar aanleiding van het rapport Van mega naar beter van de commissie Alders.

Dat is het verslag van de brede maatschappelijke dialoog over megastallen en intensieve veehouderij die op verzoek van staatssecretaris Bleeker (CDA) onder leiding van oud-minister Hans Alders (PvdA) is gehouden.

Moet anders

Voornaamste conclusie van die dialoog was: vrijwel alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het anders moet. Maar daar houdt de eensgezindheid wel zo ongeveer op.

De GGD vindt dat de volksgezondheid onder de huidige wet- en regelgeving onvoldoende gewaarborgd is. Net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat vindt. Bij gezondheidsrisico's van intensieve veeteelt gaat het nu vooral over fijnstof en stank.

Met bacteriën, schimmels, parasieten en virussen wordt volgens de GGD onvoldoende rekening gehouden. Daardoor blijven de gezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij te veel buiten beschouwing.

Dat werd bijvoorbeeld geïllustreerd tijdens de Q-koortsepidemie, maar ook door het veelvuldig voorkomen bij mensen van MRSA-bacteriën die van vee afkomstig zijn. Of door de besmetting van alle kip in de Nederlandse winkels met multiresistente bacteriën.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl