Door de nieuwe procedure voor het behandelen van asielverzoeken heeft meer dan de helft van de asielzoekers binnen acht dagen een beslissing.

In de eerste helft van 2010 kreeg 29 procent van de asielzoekers uitsluitsel binnen die termijn, inmiddels is dat percentage gestegen naar 54 procent.

Vorig jaar juli, nog onder het vorige kabinet, werd de achtdaagse procedure gestart. Daarvoor kregen asielzoekers binnen 48 uur te horen of ze in Nederland konden blijven.

Minister Leers zegt dat de verandering ook het resultaat is van een nieuwe manier van werken. Asielzoekers krijgen nu steeds met dezelfde ambtenaar te maken en hebben in de procedure ook steeds dezelfde advocaat.

Opmerkelijk

De minister deed de uitspraken over de asielprocedure in het tv-programma Buitenhof. Opmerkelijk is dat Leers zei pas morgen de Tweede Kamer hierover te informeren met een brief.

Het gebeurt niet vaak dat ministers informatie eerder aan het publiek verstrekken via de media dan per brief aan de Tweede Kamer.

STER reclame