Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) krijgt onderdak bij het UMC Utrecht. Het centrum is een initiatief van ouders van kankerpatiënten en artsen.

Het behandelcentrum moet een internationaal gerenommeerde kliniek worden, waar wetenschappelijk toponderzoek naar kanker bij kinderen wordt verricht. Het centrum gaat in 2015 open.

Elk jaar krijgen in Nederland zo'n vijfhonderd kinderen kanker. Voor zo'n relatief kleine groep patiënten is het volgens de ouders en hun behandelaars van groot belang om de bestaande kennis en expertise bij elkaar te brengen.

Verzet

De gesprekken over één centraal kinderkankercentrum hebben meer dan twee jaar geduurd. De zorgverzekeraars en ook toenmalig minister Klink liepen in 2009 meteen warm voor het idee, maar de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) lag in eerste instantie dwars.

Het Federatiebestuur, met vertegenwoordigers van de raden van bestuur van de academische ziekenhuizen, wilde op meer locaties kinderoncologische centra open houden.

Daarom was eerst sprake van een nieuw kinderoncologisch centrum bij het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam, maar het probleem daarbij was dat het AVL geen afdeling kindergeneeskunde heeft. Toen de plannen voor een fusie van de kankerafdeling van het UMC in Utrecht met het Van Leeuwenhoek het licht zagen, kwam alles samen.

Bestaande centra

Twee weken geleden werd bekend dat het kankercentrum van het UMC Utrecht gaat samenwerken met het Nederlands Kankerinstituut/Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Het Federatiebestuur staakte zijn verzet. Toen werd al gespeculeerd dat het nieuwe Kinderoncologisch Centrum ook in Utrecht zou komen.

Het is nog niet duidelijk of de bestaande centra voor kinderoncologie dichtgaan of dat ze de eenvoudige zorg voor kinderen met kanker blijven doen en de ingewikkelde aan het nieuwe centrum overlaten.

STER reclame