De beheerder van het landelijke gastransportnetwerk Gas Transport Services (GTS) moet 400 miljoen euro aan de gebruikers van het gasnet terugbetalen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft dat bepaald.

De NMa maakt de beheerder overigens geen verwijten.

Het bedrag is opgebouwd uit te veel ontvangen inkomsten in de periode tussen 2006 en 2011. Volgens de NMa betekent het besluit niet direct dat consumenten ook geld terugkrijgen. Alleen energiebedrijven en de industrie nemen gas af uit het transportnet.

Verrekend

Het bedrag dat moet worden terugbetaald, wordt verrekend met de kosten voor het gastransport in de komende twee jaar.

STER reclame