Een kwart van de agenten gaat geweld uit de weg tijdens het werk. Dat staat in een onderzoek van de Nederlandse Politieacademie dat in handen is van Nieuwsuur.

In riskante situaties grijpen de ruim 4400 ondervraagde agenten vaak niet in, omdat ze zich niet voldoende gesteund voelen door hun chefs.

Volgens de onderzoekers heeft dat grote gevolgen. "Als de politie geen gepast geweld inzet, kunnen riskante situaties uit de hand lopen. En dat levert gevaar op voor burgers en agenten", staat in het rapport.

Slechte training

Ook vindt bijna de helft van de politiemensen dat ze in hun opleiding te weinig worden voorbereid op het gebruik van geweld in gevaarlijke situaties. En als ze eenmaal aan het werk zijn, vindt 71 procent dat er te weinig wordt getraind met vuurwapens.

De Nederlandse Politiebond (NPB) vindt dat er snel iets moet veranderen. "Er moeten meer schiettrainingen komen, er moet meer getraind worden op aanhoudingstechnieken, er moet meer getraind worden in groepsverband en er moet ook meer training en aandacht zijn voor een aantal mentale aspecten van het politiewerk", zegt NPB-voorzitter Han Busker.

De Raad van Korpschefs erkent de kritiek en past de trainingen aan. Leidinggevenden moeten ook meer op straat komen, zegt de raad. Verder wordt gewerkt aan een nieuwe, strengere aanpak van geweldplegers.

STER reclame