Het wordt makkelijker om te telewerken buiten het bedrijf, bijvoorbeeld in een internetcafé of bij een klant. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de arboregels hiervoor versoepelt.

Vanaf 1 juli 2012 hoeven werkgevers niet meer volledig verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden te zijn bij het zogeheten plaats- en tijdongebonden werken.

Oordoppen

De staatssecretaris wil zo de regeldruk voor werkgevers wegnemen. Die hoeven dan bijvoorbeeld geen oordoppen te regelen als iemand in een drukke stationshal werkt.

Voor werknemers wordt het zo makkelijker om het werk aan de privésituatie aan te passen. De soepeler regels gelden al voor het thuiswerken.

Eerder kwamen het CDA en GroenLinks met een initiatief om werknemers recht te geven op flexibele werktijden en telewerken.

De Stichting van de Arbeid heeft positief op het plan van De Krom gereageerd.

STER reclame