Het kabinet-Rutte zit op 14 oktober precies een jaar in het zadel. Een jaar waarin het vooral draaide om de euro en Griekenland, maar waarin ook de aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur en het persoonsgebonden budget voor onrust zorgden. En dan was er nog de bijzondere constructie van het kabinet. Er werd met argusogen gekeken naar de omgang tussen VVD en CDA en gedoogpartner PVV. Een paar keer kwam het tot harde botsingen tussen premier Rutte en PVV-leider Wilders. Maar voorlopig lijken beiden het nog voldoende naar hun zin te hebben in dit "verstandshuwelijk".

22 september: 'Doe eens normaal, man'

Premier Rutte en PVV-leider Wilders hebben op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen een harde aanvaring. Wilders zegt tegen Rutte: "Doe eens normaal, man". Rutte reageert met: "Doe zelf eens lekker normaal". Later zegt de premier dat hij deze woordenwisseling niet zo erg vond. Hij had meer moeite met geplande aanvallen op PvdA-leider Cohen en Kamerlid Albayrak.

20 september: Prinsjesdag

Minister De Jager zegt bij het aanbieden van de begrotingsstukken aan de Tweede Kamer dat 2012 voor veel mensen een zwaar jaar wordt. Het kabinet heeft volgens hem scherpe keuzes gemaakt om Nederland "schokvast" te maken. De koningin zegt in de Troonrede dat de bezuinigingen alle Nederlanders raken.

19 september: Meer geld grote gezinnen

Het kabinet wil de bezuinigingen op het kindgebonden budget aanpassen ten bate van gezinnen met een laag inkomen en meer dan twee kinderen. Het honoreert daarmee een wens van de SGP. De steun van die partij is nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen.

16 september: Wilders spreekt over verstandshuwelijk

PVV-leider Wilders noemt de samenwerking met VVD en CDA "een verstandshuwelijk". Hij zegt dat het komende begrotingsjaar "op verschillende punten het jaar van de waarheid" wordt en dat hij dit kabinet "niet tegen elke prijs" de rit wil laten uitzitten. Premier Rutte zegt in reactie dat hij tevreden is over de relatie met de PVV.

15 september: Prinsjesdagstukken openbaar en motie van afkeuring

De Miljoenennota ligt op straat, een dag eerder dan de bedoeling was. Rond 16.00 uur meldt Bram Talman op Twitter dat hij het stuk op zeer eenvoudige wijze heeft gevonden. Daarna worden ook de andere Prinsjesdagstukken openbaar gemaakt. Duidelijk wordt onder meer dat de koopkracht zowel dit jaar als volgend jaar met 1 procent daalt.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten krijgt een motie van afkeuring vanwege haar pgb-beleid. De motie wordt ingediend door GroenLinks en mede ondertekend door PvdA en SP. Onder mensen met een persoonsgebonden budget is grote onrust onstaan over de naderende bezuinigingen van 900 miljoen euro. Volgens het Centraal Planbureau leveren die bezuinigingen minder op dan waar de staatssecretaris van uitgaat, zeker als zij haar belofte waarmaakt dat mensen die zorg nodig hebben, recht houden op evenveel zorg. De motie wordt verworpen.

12 september: Overheidstekort verdubbelt in 2015

De Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau lekken uit. Uit deze stukken, die voor Prinsjesdag zijn bedoeld, blijkt dat het overheidsheidtekort in 2015 1,8 procent zal bedragen. Dat is een verdubbeling ten aanzien van wat er werd verwacht.

7 september: Kabinet wil EU-commissaris euro

Het kabinet pleit voor een aparte eurocommissaris, die landen kan aanpakken die zich niet houden aan de Europese begrotingsregels.

2 september: Mogelijk extra bezuinigingen

In het regeerakkoord is afgesproken om in deze kabinetsperiode 18 miljard euro te bezuinigen. Maar als het begrotingstekort 1 procent hoger uitvalt dan in oktober 2014 werd gedacht, zijn volgens premier Rutte extra maatregelen nodig. Door de eurocrisis is er veel onzekerheid over de economische situatie.

15 augustus: FNV Bondgenoten wijst pensioenakkoord af

De grootste bond van de FNV, Bondgenoten, wijst het pensioenakkoord af. In een referendum, waaraan 23 procent van de leden meedeed, stemt 96 procent tegen de overeenkomst.

26 juli: De Jager corrigeert cijfers Rutte

Minister Jan Kees de Jager van Financiën zet in een brief de cijfers recht die de premier op 21 juli noemde met betrekking tot de Europese steun voor Griekenland. Rutte zei dat het om een totaalbedrag ging van 109 miljard euro, inclusief het deel dat de banken voor hun rekening moeten nemen. Het blijkt echter dat het bankendeel niet in het bedrag is opgenomen, maar daarbij moet worden opgeteld. In totaal gaat het dus om 109 + 50 miljard = 159 miljard euro. Rutte biedt een dag later zijn excuses aan. Hij zegt dat hij een fout heeft gemaakt.

21 juli: Nieuw reddingsplan voor Griekenland

De leiders van de zeventien eurolanden worden het in Brussel eens over een nieuw reddingsplan voor Griekenland. Volgens premier Rutte gaat het in totaal om 109 miljard euro. Daarvan komt 37 miljard voor rekening van banken en andere financiële instellingen. Later blijkt dat deze bedragen niet kloppen.

27 juni: Grote cultuurmanifestatie op het Malieveld

Staatssecretaris Halbe Zijlstra blijft erbij dat er 200 miljoen euro moet worden bezuinigd op kunst en cultuur. Dat zegt hij in een debat in de Tweede Kamer. Iets verderop, op het Malieveld, demonstreren zeker 7000 mensen tegen de bezuinigingen. Op het Plein wordt een lawaaidemonstratie gehouden.

23 juni: Demonstratie tegen bezuinigingen pgb

Op het Plein in Den Haag demonstreren honderden mensen tegen de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten. Het kabinet wil dat veel minder mensen een pgb krijgen, omdat de regeling onbetaalbaar wordt. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten spreekt de demonstranten toe. Ze wordt met boegeroep ontvangen. Volgens haar is het pgb "een luchtballon met drie keer teveel mensen in het mandje, die dreigt neer te storten".

10 juni: Pensioenakkoord is rond

Werkgevers, werknemers en het kabinet bereiken een pensioenakkoord. Afgesproken is dat de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog gaat: in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Werknemers die er vanaf 2020 toch voor kiezen om eerder te stoppen met werken, krijgen een korting van 6,5 procent op hun AOW-uitkering. Mensen die langer doorwerken, krijgen er juist 6,5 procent bij. Bij de vakcentrale FNV is een aantal bonden het hier niet mee eens.

8 juni: Gemeenten verwerpen sociale paragraaf Bestuursakkoord

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stemt over het Bestuursakkoord. Daarin staan principeafspraken over het overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten, provincies en waterschappen. Die afspraken gaan gepaard met 1,8 miljard euro aan bezuinigingen. De gemeenten verwerpen de paragraaf die over de sociale werkplaatsen gaat. Volgens minister Donner verwerpen ze hiermee in feite het hele akkoord. "Niet helemaal is helemaal niet", vindt hij.

23 mei: Eerste Kamerverkiezingen

In de provinciehuizen stemmen 566 leden van Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. VVD, CDA en PVV krijgen geen meerderheid. Ze komen uit op 37 van de 75 senaatszetels. De SGP, die het kabinet in grote lijnen steunt, haalt 1 zetel. Daarmee zal de coalitie in veel gevallen op een extra stem kunnen rekenen. De Eerste Kamerverkiezingen zijn deze keer buitengewoon spannend. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen was niet duidelijk en de drie partijen hoopten nog op een meerderheid. Met die meerderheid is het gemakkelijker om de plannen uit het regeer- en gedoogakkoord uit te voeren.

19 mei: Rutte en Wilders botsen in verantwoordingsdebat

In het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer, over de financiële verslaglegging over 2010, komt premier Mark Rutte hard in botsing met PVV-leider Geert Wilders. Wilders vindt dat er geen euro meer naar Griekenland mag. Rutte noemt die opstelling van de gedoogpartner onverantwoord. De SP-fractie verlaat demomstratief de vergaderzaal, nadat Wilders heeft gezegd dat PvdA-leider Job Cohen Nederland dertig jaar lang heeeft laten vollopen met islamitisch stemvee.

29 april: AOW-leeftijd naar 66 jaar

Het kabinet besluit dat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar. Het loopt hiermee vooruit op een nieuw pensioenakkoord, waarover de sociale partners onderhandelen. Dat akkoord had er vorig jaar al moeten komen, maar laat nog op zich wachten. Het kabinet wil voorkomen dat door het uitstel de bezuinigingen op de pensioenen (2 miljard euro) niet worden binnengehaald. Voor gedoogpartner PVV is 66 jaar de bovengrens. De partij wil de AOW-leeftijd liever op 65 houden, maar is tijdens de kabinetsformatie akkoord gegaan met een verhoging van één jaar. Het kabinet wil de leeftijd later optrekken naar 67 jaar.

26 april: Oppositie boos over Torentjesoverleg met Statenlid

De oppositie in de Tweede Kamer heeft scherpe kritiek op de premier. Hij blijkt, in gezelschap van gedoogpartner Wilders, een gesprek in het Torentje te hebben gevoerd met het Zeeuwse Statenlid Robesin. Robesin heeft naar aanleiding van dit gesprek besloten om bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op de Onafhankelijke Senaatsfractie te stemmen, maar op de VVD of PVV. Er wordt in de Kamer gesproken over "het ronselen" van stemmen.

13 april: Onderhandelingen met de SGP

De invoering van de boete van 3.000 euro voor langstudeerders wordt met een jaar uitgesteld, tot september 2012. VVD, CDA en gedoogpartner PVV onderhandelen de hele dag met de SGP. Uit dezelfde onderhandelingen komt het nieuws dat ook de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs worden uitgesteld. Het kabinet heeft de steun van de SGP in de Eerste Kamer nodig, als het na de senaatsverkiezingen in mei geen meerderheid haalt.

8 april: Massaontslagen bij Defensie en Sahar mag blijven

Minister Hillen geeft een persconferentie over de bezuinigingen bij Defensie. Er zullen meer dan 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen en zo'n 6.000 door gedwongen ontslagen vallen. Alle tanks, Cougar-helikopters en een aantal mijnenjagers worden verkocht.

Op dezelfde dag besluit minister Leers dat het Afghaanse meisje Sahar en haar familie in Nederland mogen blijven. Leers verwacht dat nog veertig tot honderd andere Afghaanse meisjes die nu in Nederland zijn, in aanmerking komen voor zo'n vergunning.

5 april: Senaat stemt tegen EPD

De Eerste Kamer stemt tegen de invoering van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier. Het is een tegenslag voor minister Schippers van Volksgezondheid, die de senaat op het laatst nog tegemoet wil komen met aanpassingen. Over de invoering van een EPD, waarin medische gegevens worden gekoppeld, wordt al veertien jaar gesproken.

29 maart: Zwaar debat over helikopterincident Libië

Premier Rutte en de ministers Hillen, Rosenthal en Verhagen voeren een zwaar debat met de Tweede Kamer over de mislukte evacuatie van een Nederlander uit Libië. Daarbij werden drie Nederlandse militairen overmeesterd en twaalf dagen vastgehouden. De helikopter waarmee de actie werd uitgevoerd, bleef achter op het strand van Sirte. Rosenthal en Hillen gaan diep door het stof en erkennen ruiterlijk dat er fouten zijn gemaakt.

22 maart: Militairen en F16's naar Libië

In een extra ministerraad besluit het kabinet om mee te doen aan een militaire NAVO-acties in Libië. Er worden 200 militairen, zes F-16-gevechtsvliegtuigen, een mijnenjager en een KDC-10 tankvliegtuig ingezet om het wapenembargo te controleren. De Kamer gaat twee dagen later akkoord. De missie wordt later uitgebreid met het handhaven van het vliegverbod boven Libië.

17 maart: Hillen krijgt motie van afkeuring

Minister Hillen van Defensie moet in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over misstanden bij de afdeling DMO van Defensie. De SP dient een motie van afkeuring in, omdat Hillen de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd. Alleen de Partij voor de Dieren steunt de motie.

2 maart: Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen zijn voor het kabinet-Rutte van groot belang. De coalitie heeft nu geen meerderheid in de Eerste Kamer en de statenleden zullen in mei de Eerste Kamer kiezen. De uitslag van de verkiezingen van vandaag geeft nog geen duidelijkheid. Het lijkt erop dat VVD, CDA en PVV kunnen rekenen op 37 van de 75 senaatszetels, net niet genoeg voor een meerderheid.

1 maart: 130 km/u op de Afsluitdijk

Vanaf vandaag mag, bij wijze van proef, op een gedeelte van de Afsluitdijk 130 kilometer per uur worden gereden. Later zullen nog drie snelwegen opengesteld worden voor de proef. Minister Schultz van Haegen wil in deze kabinetsperiode op ruim eenderde van de snelwegen de maximumsnelheid verhogen. Het verhogen van de maximumsnelheid is één van de maatregelen waarmee dit kabinet, naar eigen zeggen, zijn "daadkracht" toont.

27 januari: Kamer akkoord met Kunduz-missie

Een Kamermeerderheid steunt het kabinetsplan voor een politietrainingsmissie in Kunduz. Gedoogpartner PVV is tegen, zodat het kabinet afhankelijk is van de steun van de oppositie. GroenLinks, ChristenUnie en D66 stemmen voor, maar met name voor GroenLinks is het "een zware afweging". Het kabinet moet onder meer beloven dat de missie een civiel en geen militair karakter krijgt en dat de training acht in plaats van zes weken gaat duren.

21 januari: Groot studentenprotest in Den Haag

Ongeveer 15.000 studenten protesteren op het Haagse Malieveld tegen de voorgenomen bezuinigingen op het hoger onderwijs. De demonstranten maken zich vooral boos over het plan om studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen, vanaf komend studiejaar 3.000 euro collegegeld te laten betalen.

7 januari: Besluit voor trainingsmissie Afghanistan

Het kabinet besluit om een politietraingsmissie naar de Afghaanse provincie Kunduz te sturen. Gedoogpartner PVV is tegen en daarom moet premier Rutte steun zoeken bij oppositiepartijen. De PvdA, SP en de PvdD zijn ook tegen, dus zal de steun moeten komen van GroenLinks, ChristenUnie en D66.

21 december: Uitstel btw-verhoging

De Eerste Kamer gaat akkoord met het belastingplan voor 2011, maar alleen omdat staatssecretaris Frans Weekers de btw-verhoging op theaterkaartjes met een jaar uitstelt. De senaat was aanvankelijk verbolgen omdat het kabinet vasthield aan de invoering van de btw-verhoging van 6 naar 19 procent op theaterbezoek per 1 juli 2011.

12 december: Rutte politicus van 2010

De parlementaire pers kiest premier Mark Rutte tot politicus van het jaar. De journalisten zien hem als een man "die eerst werd verscheurd, beschimpt en uitgelachen, maar nu wel mooi minister-president is, een functie die hem past als een soepel kledingstuk".

18 november: Hommeles in de PVV

Opnieuw opschuddeling bij de PVV. Kamerlid Hero Brinkman pleit voor meer democratie in de Tweede Kamerfractie. Hij stelt het leiderschap van Wilders ter discussie. Op dezelfde dag besluit het Kamerlid James Sharpe op te stappen. Hij wil zijn gezin beschermen tegen beschuldigingen aan zijn adres. Het zit hem dwars dat hij wordt afgeschilders als oplichter en pornobaas.

16 november: Wilders maakt excuses

PVV-leider Geert Wilders geeft in de Tweede Kamer toe dat hij fouten heeft gemaakt bij het opstellen van zijn kandidatenlijst. Hij zegt dat hij door de stormachtige groei van zijn partij heeft verzuimd het verleden van kandidaten goed te onderzoeken. Hij biedt daarvoor zijn excuses aan de kiezer en aan de Tweede Kamer aan.

10 november: PVV'ers in opspraak

PVV-Kamerlid Eric Lucassen wordt door ex-buren beschuldigd van bedreiging. Een dag later blijkt hij als sergeant bij de luchtmacht te zijn veroordeeld voor ontucht met leerlingen. Lucassen mag in de fractie blijven, maar raakt zijn portefeuille kwijt. Na Lucassen raken ook andere PVV'ers in opspraak: Hernandez (vanwege een geweldsincident), Sharpe (vanwege oplichtinge en misleiding) en De Mos (omdat hij ten onrechte heeft beweerd schoolhoofd te zijn geweest).

3 november: Rookverbod versoepeld

Eén van de eerste maatregelen van het kabinet is het versoepelen van het rookverbod in de horeca. In kleine cafés zonder personeel mag voortaan weer worden gerookt.

26 oktober: Debat over de regeringsverklaring

In het debat over de regeringsverklaring maakt de nieuwe premier duidelijk dat hij vooral goed wil samenwerken met de oppositie en dat hij hoopt dat zijn "uitgestoken hand" wordt aangenomen. Na afloop complimenteert vriend en vijand hem met zijn prettige, open manier van optreden.

16 oktober 2010: PVV wil dat staatssecretaris paspoort inlevert

Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, de nieuwe CDA-staatssecretaris van Volksgezondheid, blijkt een dubbele nationaliteit te hebben: de Nederlandse en de Zweedse. PVV-leider Wilders is hier niet over te spreken en eist dat zij haar Zweedse paspoort inlevert. Een kleine twee weken later besluit hij geen motie van wantrouwen tegen haar in te dienen. Daarmee is de kwestie uit de wereld.

14 oktober 2010: Op de trappen van het bordes

Na 127 dagen onderhandelen poseert een nieuw kabinet op de trappen van het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Het is een minderheidskabinet van VVD en CDA onder leiding van premier Mark Rutte (VVD). Op de bordesfoto geen PVV'ers. De PVV geeft gedoogsteun, maar levert geen kabinetsleden.

STER reclame