Er moet een onafhankelijke commissie komen waar patiënten terechtkunnen met klachten over mogelijke medische missers. Dat zegt de Consumentenbond na de instelling van een eigen meldpunt.

In enkele weken heeft het meldpunt 1900 klachten ontvangen. Volgens de bond blijkt dat patiënten terughoudend zijn om bij het ziekenhuis zelf te klagen over hun behandeling. Dat komt vooral omdat ze denken dat ze toch niet serieus worden genomen.

Een onafhankelijke commissie zou de medische gang van zaken inhoudelijk kunnen beoordelen en mensen kunnen adviseren of het zin heeft om een klacht in te dienen. Ontevreden patiënten kunnen nu alleen terecht bij de klachtenafdeling van het ziekenhuis of bij het Medisch Tuchtcollege.

Bewijslast

De Consumentenbond pleit ook voor een verschuiving van de bewijslast van patiënt naar zorgverlener. Nu moet een patiënt met bewijzen komen als hij vindt dat de zorgverlener tekort is geschoten. Maar volgens de bond komt het vaak voor dat patiëntendossiers niet goed worden bijgehouden en dat informatie over mogelijke incidenten ontbreekt.

STER reclame