1. Ga naar het menu
  2. Ga naar de inhoud
NOS NieuwsAangepast

Wijkzuster goedkoper dan thuiszorg

Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Wijkverpleegkundigen werken beter en goedkoper dan de reguliere thuiszorg. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau BMC naar de kosten en baten van tien wijkzusters die in West-Brabant als experiment zijn ingezet door de Regionale Kruisvereniging West-Brabant.

Het gaat om aanzienlijke financiële winst en verbetering van de kwaliteit van zorg. Per volledige arbeidsplaats zijn de kosten op jaarbasis circa 50.000 euro lager en is de verbetering van de kwaliteit van zorg uitgedrukt in geld nog eens zo'n 35.000 euro.

Minister Schippers van Volksgezondheid komt op korte termijn met een kamerbrief Zorg in de buurt. Schippers gelooft sterk in buurtgerichte zorg als manier om de kosten van de zorg te beperken en toch de kwaliteit te verbeteren.

Bekostiging

De tien parttime wijkzusters in West-Brabant verzorgen samen 54 mensen. Ze zijn formeel in dienst bij thuiszorgaanbieder Surplus, maar werken in opdracht van de kruisvereniging.

De bekostiging van wijkverpleging is ingewikkeld. Een deel van de zorg die de wijkzusters verlenen wordt vergoed uit de AWBZ, die door de regionale zorgkantoren wordt uitgevoerd. Een ander deel wordt door de gemeenten betaald, die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitvoeren. Verder wordt er nog een en ander vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, die door de zorgverzekeraars wordt uitgevoerd.

De wijkzusters en hun ondersteuning kosten samen op jaarbasis 210.000 euro. Daar staat een besparing tegenover van 345.000 euro bij de instellingen die de zorg anders hadden moeten leveren.

Welzijn

Behalve op de financiële kant van de zaak wordt er ook fikse winst geboekt in de kwaliteit van de zorg. Die winst zit 'm vooral in betere zorg op mentaal en psychisch vlak en de grotere aandacht voor de maatschappelijke problematiek van cliënten.

Wijkzusters die hun vaste klanten bezoeken zijn effectiever in staat vereenzaming tegen te gaan en ervoor te zorgen dat ook familieleden of buren een extra oogje in het zeil houden.

Ze hebben meer tijd, reageren snel op een hulpvraag en hebben een brede expertise, want ze zijn beter opgeleid dan het meeste personeel van thuiszorginstellingen. Daardoor escaleren problemen minder vaak en kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis wonen.

Lichamelijke ongemakken worden eerder en beter behandeld, waardoor het aantal doktersbezoeken en ziekenhuisopnames daalt. Via ingewikkelde formules is de winst aan welzijn van de cliënten en de daarmee samenhangende besparingen op uitgaven aan gezondheidszorg becijferd op 110.000 euro per jaar voor de tien wijkzusters in het West-Brabantse experiment samen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl