Informatie die alleen bij de politie bekend is, zou ook met particuliere beveiligers gedeeld moeten worden. Op die manier kunnen zij bijdragen aan het oplossen van misdrijven.

Staatssecretaris Teeven van Justitie wil dat bijvoorbeeld foto's, kentekens en signalementen met betrouwbare beveiligingsbedrijven worden gedeeld. Hij vindt dat hiervoor de grenzen van de privacywetgeving en de wet politiegegevens worden opgezocht.

Privacy

De Raad van Korpschefs is blij met de steun van Teeven. Volgens korpschef Aalbersberg van de regio IJsselland wordt nu al samengewerkt, maar zijn het vooral de beveiligers die informatie aan de politie verstrekken.

Aalbersberg denkt niet dat er zich veel problemen op het gebied van privacy zullen voordoen, zolang er voldoende toezicht is op de informatie-uitwisseling.

Pakkans

Ook een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter het plan van de staatssecretaris. PvdA-Kamerlid Marcouch wijst erop dat het bij winkeldiefstal steeds vaker gaat om "georganiseerde bendes van steeds dezelfde jongens die overal in het land opduiken. Je moet binnen de grenzen van de wet alles doen om de pakkans te vergroten."

D66-Kamerlid Berndsen vindt het plan van Teeven te ver gaan. "Dit kan echt niet. Dit gaat over grenzen heen. We hebben het hier over privacy-gevoelige informatie, die alleen door de politie mag worden gebruikt."

STER reclame