Gemeenten en bedrijven mengen op grote schaal partijen grond zonder dat ze daar een vergunning voor hebben. Dat blijkt uit controles van het ministerie van Milieu.

Er werden achttien bedrijfsdepots en zeven gemeentedepots geïnspecteerd waar verschillende partijen grond liggen opgeslagen. Het is niet duidelijk of alle grond aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Depots hebben een vergunning nodig om grond te mogen vermengen met zand, dat later weer elders gebruikt wordt. De inspectie van het ministerie gaat in november extra controles uitvoeren.

STER reclame