Belangrijkste punten begrotingsstukken

Aangepast op

Het kabinet heeft na het uitlekken van de Miljoenennota ook alle begrotingsstukken openbaar gemaakt. Premier Rutte en zijn ministers willen de komende jaren zeker 18 miljard euro bezuinigen. De belangrijkste punten uit de kabinetsplannen voor 2012.

Zorg

Begrote zorguitgaven stijgen tot bijna 64 miljard, eigenlijk zelfs tot ruim 67 miljard maar daar staan 3,5 miljard euro aan inkomsten van eigen bijdragen en eigen risico's tegenoverIemand met een modaal inkomen geeft nu ruim 20 procent van zijn inkomen uit aan zorg. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 bijna 40 procent zijnEr moeten meer gespecialiseerde zorgaanbieders komen voor chronisch zieken. Dat ontlast huisartsen, zodat die eenvoudige patiënten kunnen overnemen van ziekenhuizen. Die krijgen dan meer tijd om zich toe te leggen op complexere patiëntenIn de langdurige zorg gaat een experiment van start met regelarme instellingen. Zorgaanbieders mogen aangeven van welke regels zij last hebben bij het kwalitatief verbeteren of doelmatiger maken van de zorg. Waar mogelijk worden die regels dan geschrapt.Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt tien miljoen euro om meer toezicht te houden met name in ouderenzorg. Meer onverwachte inspecties, ook met mystery guests. Minder papierwerk. Overigens daalt IGZ-begroting van 61 naar 56 miljoenDe bezuiniging op fysiotherapie door het aantal behandelingen voor eigen rekening te verhogen van 12 naar 20 bedraagt geen 80 miljoen zoals eerder aangekondigd, maar 50 miljoen Het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie gaat omhoog. De werkgever betaalt dat. De werknemer betaalt daar belasting over. Dat was tot nu 7,5 procent over eerste 33.000 euro inkomen. Het wordt 7,1 procent over de eerste 50.000 euro

Woningmarkt

De huurtoeslag (de vroegere huursubsidie) gaat vanaf 1 jan 2012 omlaag. Het kabinet gaat hier volgend jaar 100 miljoen euro op kortenVerhuurders die meer dan tien woningen per jaar verhuren, krijgen vanaf 2014 een extra jaarlijkse heffingDe tijdelijke stimuleringsregeling voor energiebesparende voorzieningen in woningen (zoals isoleren, zonnenpanelen) stopt per 1 januari 2012

Integratie/immigratie

Het Rijk stopt in 2013 met het vergoeden van inburgeringscurssussenEr komt een sociaal leenstelsel, zodat mensen die moeten inburgeren het geld daarvoor goedkoop kunnen lenenGemeenten krijgen via een storting in het gemeentefonds in 2012 nog 37 miljoen voor inburgeringscurssussenDe uitgaven voor Vreemdelingen dalen tot en met 2015. Dit kabinet heeft maatregelen genomen om onder meer asiel- en migratieprocedures te versnellen en om fraude tegen te gaan

Binnenlandse Zaken

Paspoort tien jaar in plaats van vijf jaar geldigDe overheid wil zich nog meer gaan richten op electronische dienstverleningInburgeraars moeten vanaf 2013 zelf betalen voor inburgeringStrengere eisen om Nederlander te worden

Buitenlandse Zaken

Het Nederlands belang van alle buitenlandse inspanningen en contacten komt "meer dan in het verleden" centraal te staanNederlandse inzet "selectiever", dat wil zeggen dat er selectiever zal worden deelgenomen aan vredesmissies, ontwikkelingssamenwerking en piraterijbestrijdingEU moet inzetten op naleven van begrotingsdisciplineInvesteren in relatie met Israël. Er moet meer focus komen op handel en innovatie. "mede in het belang van een duurzame oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict"Diplomatie moet 'economische diplomatie' worden. met een focus op het veiligstellen grondstoffen voor NederlandConsulaire dienstverlening richt zich vooral op dienstverlening aan Nederlanders "in extreme nood", dus niet op wie bijvoorbeeld zijn paspoort vergeetOok gevangenen in het buitenland zullen minder aandacht krijgenMinder geld voor noodhulp. Het budget neemt met 31 miljoen euro af van 250 miljoen naar 219 miljoen, en later uiteindelijk 205 miljoen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gemiddelde Cito-score moet omhoog van 535,4 in 2010 naar 537 in 2015Prestatieafspraken met oudersInvoering centrale toetsen in bais- en voortgezet onderwijs

Defensie

Defensie bezuinigt bijna 600 miljoen in 2012 (van de 1 miljard in deze kabinetsperiode)Krijgsmacht wordt kleiner en slagvaardiger, minder inzet krijgsmachtTer bestrijding van piraterij blijft Nederland in 2012 deelnemen aan de EU-operatie Atalanta en de NAVO-operatie Ocean Shield

Infrastructuur en Milieu

In 2012 wordt onder meer de Delflandse kust versterkt en worden sluizen bij Lemmer aangepakt. Ook wordt verder gewerkt aan het project Toekomst AfsluitdijkOveral in de Randstad standaard 2 x 4 rijstroken en daarbuiten 2 x 3 rijstroken800 Kilometer meer wegenHet jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf 2015 structureel met 500 miljoen euro verhoogdDoelstelling: het aantal files met 20 procent verminderen

Economie, Landbouw en Innovatie

De regeling stimulering duurzame energie (SDE+) wordt betaald uit een opslag op de energierekening van de burgerDat geldt ook voor het geld dat "mogelijk voor een deel uit een kolen- en gasbelasting voor grote stroomproducenten" moet komenEr wordt budget vrijgemaakt voor een tweede kerncentraleDe aardgasbatenraming is naar boven bijgesteld omdat het CPB de olieprijs 2011 en 2012 naar boven heeft bijgesteld

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrote zorguitgaven stijgen tot bijna 64 miljard. Eigenlijk stijgen ze zelfs tot ruim 67 miljard, maar daar staan 3,5 miljard euro aan inkomsten van eigen bijdragen en eigen risico's tegenoverIemand met een modaal inkomen geeft nu ruim 20 procent van zijn inkomen uit aan zorg. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 bijna 40 procent zijnEr moeten meer gespecialiseerde zorgaanbieders komen voor chronisch zieken. Dat ontlast huisartsen, zodat die eenvoudige patiënten kunnen overnemen van ziekenhuizen. Die krijgen dan meer tijd om zich toe te leggen op moeilijkere gevallenIn de langdurige zorg gaat een experiment van start met regelarme instellingen. Zorgaanbieders mogen aangeven van welke regels zij last hebben bij het kwalitatief verbeteren of doelmatiger maken van de zorg. Waar mogelijk worden die regels dan geschraptInspectie voor de Gezondheidszorg krijgt 10 miljoen euro om meer toezicht te houden in met name ouderenzorg. Meer onverwachte inspecties, ook met mystery guests. Minder papierwerk. Overigens daalt IGZ-begroting van 61 naar 56 miljoenDe bezuiniging op fysiotherapie door het aantal behandelingen voor eigen rekening te verhogen van 12 euro naar 20 euro bedraagt geen 80 miljoen zoals eerder aangekondigd, maar 50 miljoenNiet meer vergoeden van aandoeningen waar mensen niet echt ziek van zijnDecentralisatie van AWBZZorgpremie stijgt met 11 euro naar 1222 euro per jaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

35 euro minder kinderbijslag per kind100 miljoen euro extra voor bijzondere bijstandWerkgeversbijdrage kinderopvang gaat fors omhoog, van 721 miljoen naar 1021 miljoenMaximum uurtarief kinderopvang niet omhoogOneigenlijk gebruik kinderopvang wordt bestreden

Veiligheid en Justitie

295 miljoen bezuinigen op politie, o.a door efficiencyDuur van de politieopleiding inkorten

Koninklijk Huis

De uitgaven voor het Koninklijk Huis stijgen volgend jaar van 7095.000 naar 7216.000 euro3 Ton voor nieuwe website van het Koninklijk Huis

Financiën

Het kabinet grijpt in als de ontwikkeling van het EMU-saldo meer dan 1 procent afwijkt van wat er in het regeerakkoord werd voorzien