NOS NieuwsAangepast

'Koersvast beleid in onzekere tijden'

Het kabinet spreekt in de Miljoenennota over een "koersvast beleid in onzekere tijden". De toon van het stuk is somber.

Het kabinet schrijft in de nota dat er aan het einde van deze kabinetsperiode, inclusief alle bezuinigingen, nog steeds meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Er zal daarom mogelijk meer bezuinigd moeten worden dan de 18 miljard die het kabinet-Rutte bij aanvang heeft afgesproken.

Koopkracht onder druk

"De koopkracht staat de komende tijd onder druk", erkent het kabinet. "Maar om de inkomenseffecten te verzachten, stelt het kabinet extra geld beschikbaar om bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te ondersteunen."

De koopkracht van gezinnen met kinderen en een relatief laag inkomen krijgt een extra impuls door een verschuiving van het budget van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget.

Begrotingstekort

Volgens de Miljoenennota komt het begrotingstekort volgend jaar op 2,9 procent. "De inkomsten zijn lager dan verwacht en de tegenvaller volgt uit het slechtere economische beeld voor dit jaar", staat in de nota.

Net als dit jaar vallen de inkomsten volgend jaar tegen. Het kabinet verwacht dat er volgend jaar 406.000 werklozen zullen zijn en gaat uit van een inflatie van 2 procent.

Een al aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag wordt versneld ingevoerd. Veel maatregelen waren al eerder aangekondigd. Zo wordt gekort op de huisartsen en het basispakket in de zorg wordt kleiner. Therapieën om te stoppen met roken worden niet meer vergoed.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl