De geplande bezuinigingen op de pgb's leveren 300 miljoen euro minder op dan het kabinet had gehoopt. Maar doordat er 200 miljoen aan meevallers zijn in de zorg, komt het kabinet toch nog redelijk in de buurt.

Dat zegt het CPB in een rapport dat is opgesteld op verzoek van de oppositie.

Het kabinet wil 900 miljoen euro besparen door het aantal pgb's fors te verlagen. Volgens het CPB levert dat 600 miljoen euro op.

Ook bestaat de kans dat het nog lager uitkomt als het kabinet een belofte van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten waarmaakt. Die heeft beloofd dat mensen die echt zorg nodig hebben er niet op achteruit gaan.

STER reclame