Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

De kankerzorg in Nederland is niet voorbereid op een sterke groei van het aantal patiënten. Doordat er meer kankerpatiënten, en ook ex-patiënten komen, van 420.000 in 2007 naar 660.000 in 2020, zal de capaciteit van de kankerzorg uitgebreid moeten worden.

Het aantal nieuwe kankerpatiënten stijgt tot 2020 met 40 procent naar 123.000 per jaar. Dat blijkt uit het rapport Kanker in Nederland tot 2020 dat in opdracht van KWF Kankerbestrijding werd gemaakt.

Het rapport wordt vandaag aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid. Het gaat om cijfers voor alle kankersoorten bij elkaar opgeteld. Per type kanker verschillen de ontwikkelingen.

Stoppen met roken

Er moeten meer diagnoses worden gesteld, meer behandelingen worden uitgevoerd en er is meer (na)zorg nodig. De groei van het aantal kankerpatiënten heeft ook ingrijpende financiële gevolgen.

De beste manier om het aantal nieuwe kankerpatiënten zo veel mogelijk te beperken is door meer aan preventie te doen. En dan vooral aan antirookbeleid. Bijna één op de drie kankergevallen hangt samen met roken.

In Nederland wordt volgens de laatste WHO-cijfers relatief veel gerookt. Na Duitsland en Hongarije is Nederland binnen de EU zelfs koploper. Van de bevolking boven de 15 jaar rookt 29 procent.

Antirookbeleid

Het antirookbeleid van de Nederlandse overheid is in vergelijking met veel Europese landen relatief slap. Het kabinet haalt per 1 januari programma's om te stoppen met roken juist uit de basisverzekering. Die waren daar in 2010 in opgenomen.

De maatregel wordt om bezuinigingsredenen genomen. Vanaf de aankondiging is er bijvoorbeeld door GGD Nederland voor gewaarschuwd dat deze bezuiniging preventie op termijn tot veel hogere kosten zal leiden. De GGD startte op haar website een discussie over preventie.

Betere kansen

Diagnoses in een vroeger stadium van de ziekte en betere behandelingen zorgen er voor dat de overlevingskansen blijven stijgen en dat het risico om aan kanker te sterven licht daalt.

Voor mannen is de 5-jaarsoverleving (na diagnose) toegenomen van 41 naar 54 procent. Voor vrouwen van 57 naar 63 procent.

Dubbele vergrijzing

De kans om kanker te krijgen neemt de komende jaren licht toe. Kanker wordt steeds meer een ouderdomsziekte. Twee van de drie nieuwe patiënten zijn 65+ als de diagnose kanker wordt gesteld. Door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers en daarmee het aantal kankerpatiënten sterk toe.

Bovendien worden mensen steeds ouder. Het hoogtepunt van de vergrijzingsgolf wordt in 2040 verwacht. Tot die tijd zal het aantal kankergevallen naar verwachting fiks blijven stijgen.

Verschillen

Longkanker en maagkanker zullen de komende tijd minder mannen treffen. Slokdarm-, prostaat- en dikkedarmkanker zullen juist vaker voorkomen bij mannen, net als melanomen (huidkanker). Het aantal mannen dat sterft aan kanker zal toenemen van 22.397 in 2008 tot ongeveer 27.000 in 2020

Bij vrouwen zullen de komende tijd minder vaak eierstokkanker krijgen. Het aantal gevallen van borst-, long-, slokdarmkanker en melanomen neemt bij vrouwen toe.

Het aantal vrouwen dat sterft aan kanker stijgt van 19.477 in 2008 tot circa 23.000 in 2020.

STER reclame