Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten BING doet aangifte van laster tegen oud-burgemeester Verver van Schiedam. Volgens BING verkondigt Verver in de media onwaarheden. Het bureau doet aangifte omdat het zijn reputatie wil beschermen.

Op verzoek van de Schiedamse gemeenteraad deed het bureau onderzoek naar de oud-burgemeester. Ze werd ervan beticht dat ze er vanwege een privéconflict met een aannemer voor zorgde dat hij geen gemeentelijke opdrachten meer kreeg. Ook zou ze het chauffeursbedrijf van haar zoons ingehuurd hebben voor gemeentelijke busritjes.

'Onprofessioneel'

Nog voordat het onderzoek was afgerond, stapte Verver op. Ze stond al sinds eind mei op non-actief. In het onderzoeksrapport staat dat ze zich aan vriendjespolitiek en machtsmisbruik schuldig heeft gemaakt.

De oud-burgemeester noemde het een zeer onprofessioneel en eenzijdig onderzoek. Ze betichtte de onderzoekers ervan vooringenomen te zijn geweest en geen wederhoor te hebben toegepast.

Emotie

De onderzoekers laten die opmerkingen niet over hun kant gaan. Volgens BING is het concept-rapport wel degelijk aan Verver voorgelegd. Ook oordeelde de rechter eerder al dat er wel wederhoor was toegepast.

"Mevrouw Verver verkondigt in de media continu onwaarheden", stelt BING-voorzitter Peter Werkman. "Aanvankelijk meenden wij dat het uit emotie was, maar zij blijft doorgaan en wij hebben aanwijzingen dat zij voorlopig niet stopt."

Een aangifte is daarom een logische stap, meent Werkman. "Als onderzoeksbureau en als bureau dat adviseert in integriteitvraagstukken moeten wij onze reputatie beschermen. Wij kunnen niet anders."

STER reclame