Raad: niet minder profielen havo/vwo

time icon Aangepast

De Onderwijsraad vindt het niet verstandig om het aantal profielen op de havo en het vwo te verminderen. De raad gaat daarmee in tegen plannen van minister Van Bijsterveldt. Zij wil van vier profielen terug naar twee of drie.

Ze hoopt dat scholen dan meer aandacht kunnen besteden aan kernvakken als wiskunde en Engels en het onderwijs makkelijker kunnen organiseren.

Volgens de Onderwijsraad levert een verplichte vermindering van het aantal profielen geen inhoudelijke verbetering op. Het zou zelfs kunnen leiden tot een slechtere aansluiting op het hoger onderwijs, met name bij technische studierichtingen. Ook levert het volgens de raad nauwelijks organisatorische winst op voor de scholen.

Nadelen

"Het is goed dat de Onderwijsraad de voor- en nadelen op een rijtje heeft gezet", zegt CDA-Kamerlid Biskop. "Uit het rapport blijkt dat er wel nadelen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de minister het rapport goed tot zich zal nemen."

De PvdA is blij met de conclusie van de Onderwijsraad. De partij is tegen de invoering van twee profielen. "Niet alle leerlingen passen in twee profielen. Met vier profielen komen de talenten van leerlingen beter tot hun recht", aldus het PvdA-Kamerlid Celik.

Voorstel

De coalitiepartijen gaan nu het rapport van de Onderwijsraad bestuderen. In een reactie zegt Van Bijsterveldt dat ze de komende maanden met alle partijen gaat overleggen over hoe de aandacht voor kernvakken kan worden vergroot. Volgend voorjaar komt ze met een definitief voorstel.

STER Reclame