Brandweerlieden, politiemensen en ambulancepersoneel die begin januari betrokken waren bij de bestrijding van de brand in Moerdijk hebben gevaar gelopen.

Dat blijkt onderzoek van de Arbeidsinspectie (.pdf), die sprak met vijftig hulpverleners. De inspectie noemt de resultaten van het onderzoek zorgelijk.

De presentatie van het onderzoeksrapport wordt vanaf 11.00 uur uitgezonden op Journaal24.

Gevaarlijke stoffen

Volgens de onderzoekers hebben de hulpverleners blootgestaan aan de inademing van rook en chemische dampen. Dat kwam doordat ze geen goede adembescherming hadden en op de verkeerde plek stonden. Ook hebben brandweerlieden zonder goede handschoenen contact gehad met verontreinigd bluswater.

Stoffen die in de rook werden gemeten, zijn onder andere koolmonoxide (CO), blauwzuurgas of waterstofcyanide (HCN), zoutzuur (HCl), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx).

Klachten

Volgens de Arbeidsinspectie hebben de leiding van politie, brandweer en ambulance vooraf niet genoeg aandacht besteed aan voorlichting en onderwijs over gevaarlijke stoffen. Daardoor wisten de hulpverleners te weinig over het werken met gevaarlijke stoffen en was het risicobewustzijn onvoldoende.

Na de brand bij Chemie-Pack meldden veel hulpverleners zich met gezondheidsklachten. Van de 500 hulpverleners hadden er direct na de brand 160 mensen klachten. Na medio april hadden tien hulpverleners nog steeds klachten.

Het rapport van de Arbeidsinspectie is een aanvulling op het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (.pdf) dat vandaag verscheen.

STER reclame