Chinezen in Nederland doen het goed op school. Tweederde van de Chinese leerlingen gaat naar havo of vwo, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij autochtone scholieren is dat de helft.

Ook stromen van alle bevolkingsgroepen in Nederland Chinezen het vaakst door naar het hoger onderwijs. Ze presteren verder goed op de arbeidsmarkt, de werkloosheid onder Chinezen is relatief laag en ze hebben vaak hoge functies.

Het SCP geeft als verklaring voor de goede prestaties dat Chinezen veel waarde hechten aan goed onderwijs en hard werken. In Nederland wonen naar schatting 110.000 Chinezen.

STER reclame