Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar een opmerkelijk hoog aantal sterfgevallen onder jongens in de voormalige katholieke psychiatrische instelling Sint Joseph in het Limburgse Heel.

Het OM gaat daartoe over na een tip van de commissie-Deetman, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Kent u mensen die in de jaren 50 in de psychiatrische instelling Sint Joseph zaten of werkten? Of kunt u ons meer vertellen over de instelling? Wij horen graag uw verhaal.

Sociale werkplaats

De commissie ontdekte dat in 1952, 1953 en 1954 opmerkelijk veel jongens onder de 18 jaar zijn gestorven in het Sint Joseph. Het gaat om 34 sterfgevallen.

De commissie-Deetman wil geen verdere details over de zaken vrijgeven. Ook niet of de sterfgevallen te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Het Sint Joseph was een internaat met een sociale werkplaats voor verstandelijk gehandicapten.

Doofpot

Naar nu blijkt waren het bisdom Roermond, de arbeidsinspectie, de katholieke kinderbescherming en een inspecteur voor de volksgezondheid aan het eind van de jaren 50 op de hoogte van de sterfgevallen. Er zouden toen al vraagtekens zijn gezet bij het hoge aantal sterfgevallen.

Inmiddels zijn de zaken verjaard, maar het OM doet vanwege de omvang en impact van de zaak toch onderzoek. Daaruit moet onder meer blijken of sterfgevallen in de doofpot zijn gestopt.

Tot dusver heeft het onderzoek zich gericht op het achterhalen van nabestaanden van de overledenen en op archiefonderzoek. Het OM zal zich nu ook gaan bezighouden met het horen van betrokkenen.

STER reclame