Door klimaatcorrespondent Bram Schilham

Wereldwijd groeit het verzet tegen een nieuwe CO2-maatregel voor vliegtuigen, die Brussel op 1 januari wil invoeren. De onrust dreigt zelfs uit te draaien op een handelsoorlog in de luchtvaart. Want landen buiten Europa verzetten zich met hand en tand tegen het nieuwe systeem en dreigen met tegenmaatregelen. Daardoor is de luchtvaartsector binnen Europa bang voor grote economische schade en verlies van duizenden banen.

Het draait allemaal om het zogenoemde Emissions Trading System (ETS), één van de pijlers van het Europese klimaatbeleid. Industrietakken die onder het systeem vallen, moeten rechten bemachtigen om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Voor een deel krijgen ze die gratis, voor uitbreidingen moeten de markt op om extra rechten te kopen.

CO2-uitstoot krijgt op die manier een marktprijs en kan zo beter worden gereguleerd, is de gedachte. De luchtvaart was tot nu toe uitgezonderd van het systeem, maar op 1 januari wordt ook deze sector onder het ETS gebracht.

Tegenoffensief

Verschillende landen buiten Europa zijn bezig met een tegenoffensief. Want ook hun vliegtuigen moeten eraan geloven, als ze een Europese luchthaven aandoen. De VS is naar het Europese Hof van Justitie gestapt en vecht de maatregel aan op basis van een luchtvaartverdrag.

China dreigt de bestelling van een serie vliegtuigen bij het Europese Airbus te schrappen. En Rusland overweegt een verdriedubbeling van de heffing voor vlieguigen uit Europa die over z'n grondgebied vliegen. Europese luchtvaartmaatschappijen vrezen dat vliegtuigen uit andere delen van de wereld Europa gaan mijden. Dat zou de positie van de Europese luchtvaartsector verzwakken. Er zijn geen aanwijzingen dat Brussel de maatregel zou willen heroverwegen. Commissaris Connie Hedegaard, verantwoordelijk voor klimaatbeleid, laat weten dat het onverstandig zou zijn om nu door de knieën te gaan, terwijl het besluit over de CO2-maatregel voor de luchtvaart al jaren geleden is genomen.

STER reclame