NOS NieuwsAangepast

Crisismanager voor crisis.nl

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft na het falen van crisiswebsite crisis.nl bij de brand in Moerdijk extra geld ter beschikking gesteld om een compleet nieuwe crisiswebsite te ontwikkelen. Dat blijkt uit interne stukken van het ministerie die in handen zijn van NOS op 3. De nieuwe website moet "een ijzersterke hosting hebben", zo is één van de eisen. Het ministerie heeft in mei een externe projectleider aangesteld om het traject te begeleiden. In een reactie bevestigt het ministerie dat er extra geld is om crisis.nl te vernieuwen, "om aan de hoogste eisen voor de site te voldoen".

Sinds de start van crisis.nl (2005) is er veel kritiek op de website geweest. Op verschillende momenten bleek die niet goed te werken, meest recent dus in Moerdijk. Ook in 2007 kwam de site in opspraak, toen crisis.nl tijdens een grote storm down ging. Uit overheidsdocumenten, of eigenlijk het ontbreken daarvan, en gesprekken met betrokkenen blijkt dat het een rommeltje is bij crisis.nl. Er is onduidelijkheid over de kosten, contracten, technische specificaties en over de vraag of de site wel is getest op grote aantallen bezoekers. Het ministerie van Algemene Zaken, waaronder de ontwikkeling van de website viel, zegt tegen de NOS alle stukken die er zijn over crisis.nl, te hebben verstrekt.

Contract

Volgens documenten die de NOS via een wob-verzoek heeft verkregen, heeft de ontwikkeling in 2005 en de eerste drie jaar hosting van crisis.nl bijna een half miljoen euro gekost. Welke kosten daarna zijn gemaakt is onduidelijk, het ministerie zegt daarover geen documenten te hebben. Dat zijn niet de enige stukken die ontbreken. Zo is er in 2005 voor 36 maanden een hostingcontract afgesloten, maar in het dossier zit geen nieuw dan wel verlengd contract voor de periode daarna. Aangezien hetzelfde bedrijf nog altijd de site host, moet dat wel gebeurd zijn. En dat terwijl in het contract van 2005 staat, dat het na deze looptijd "maximaal twee maal één jaar" verlengd mag worden.

Er zijn ook technische onduidelijkheden. In de offerte van de hoster wordt gesproken over een infrastructuur die bestand is tegen grote hoeveelheden bezoekers, maar het is onduidelijk of die ook is ontwikkeld. Zonder die infrastructuur is een site gevoelig voor aanvallen door hackers, die bijvoorbeeld ddos-aanvallen kunnen uitvoeren. Ook documenten over de technische mogelijkheden van de site ontbreken. De gebruikelijke documenten bij het opzetten van een website, een Service Level Agreement (SLA) en document agreements and procedures (DAP), kon het ministerie niet overleggen. Die documenten geven aan wat de technische mogelijkheden van de site zijn en welke procedures er zijn afgesproken.

Bezoekers

Ten slotte hebben wij geen antwoord gekregen op de vraag of de site is getest op grote aantallen bezoekers, cruciaal bij een crisiswebsite. Er zijn geen stukken over zulke tests, ook niet na de brand in Moerdijk. Dat is extra opmerkelijk als we kijken naar de antwoorden op Kamervragen van oud-SP-parlementariër Arda Gerkens in 2007. Daarin schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken: "Voordat de site werd aanbesteed, is onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid, beveiliging en opzet van de site. Tevens zijn, toen de site eenmaal was opgeleverd, in het afgelopen jaar regelmatig stresstests gehouden waaruit bleek dat het systeem voldoende was geëquipeerd." Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt in een reactie dat de bezoekersaantallen "nooit een probleem zijn geweest voor de huidige site".

Buiten de administratieve tekortkomingen is er intern onduidelijkheid. Betrokkenen melden dat veel afspraken mondeling worden gemaakt en niet vastgelegd en dat het volkomen onduidelijk is wie de leiding heeft. Volgens ingewijden moet de externe projectleider nu orde in de chaos gaan scheppen. Het ministerie zegt dat de projectleider alleen aangenomen is om de boel te "versnellen". Onlangs is de medewerkers van het Nationaal Crisis Centrum (dat valt onder het ministerie) gemeld dat de nieuwe site gebruiksvriendelijker moet zijn, geïntegreerde sociale media moet hebben en dus een "ijzersterke hosting". De nieuwe website zou eind 2011 of begin 2012 klaar moeten zijn.

De Rijksvoorlichtingsdienst kon maandagavond niet reageren. SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft aangekondigd Kamervragen te gaan stellen over de ontwikkelingen rondom crisis.nl.

Opmerkingen, vragen? @machteldveen

    Deel artikel:

    Advertentie via Ster.nl